+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Transportul ADR – Informații generale

sept. 14, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Transportul rutier de mărfuri periculoase se realizează în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase – ADR, precum și cu Reglementările UE și naționale.

2. Condiții de îndeplinit

Conform prevederilor articolului nr. 2 din Acordul ADR, nu pot fi transportate rutier mărfurile periculoase al căror transport internațional este interzis de către Anexa A.


Transporturile rutiere de mărfuri periculoase se pot efectua numai dacă sunt îndeplinite condițiile menționate în Anexele A și B din Acord privind mărfurile transportate, vehiculul și membrii echipajului.


Pentru desfășurarea activității de transport de mărfuri periculoase trebuie îndeplinite următoarele condiții:
– Șoferul trebuie să dețină certificat de pregătire profesională ADR
– Trebuie să fie desemnat un consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, care să se asigure că sunt îndeplinite condițiile de siguranță în timpul transportului
– În timpul efectuării transportului, fiecare membru al ecipajului trebuie să dețină un certificat de formare profesională ADR, corespunzător mărfii transportate
– Vehiculul să dețină un certificat de agreare ADR, să fie placardat și semnalizat corespunzător și să fie echipat cu o trusă ADR
– La bordul vehiculului trebuie să se găsească, în afară de documentele valabile și pentru celelalte tipuri de transporturi, toată documentația necesară pentru a realiza transportul de mărfuri periculoase: certificatul de agreare ADR pentru vehicul, certificatul de formare profesională ADR, documentul de transport al mărfii, instrucțiunile scrise (Model 2015)

3. Formarea profesională

Conducătorii auto care efectuează transport de mărfuri periculoase trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniți, conform prevederilor OUG nr. 195/2002.


Cursurile de pregătire și specializare profesională ADR sunt:
– Curs de bază pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase, altele decât cisterne
– Curs de specializare pentru transportul mărfurilor periculoase în cisterne
– Curs de specializare pentru transportul mărfurilor periculoase din clasa 1
– Curs de specializare pentru transportul mărfurilor periculoase din clasa 7

Certificatul de pregătire profesională ADR este eliberat de ARR și este valabil 5 ani. Pentru prelungirea valabilității certificatului, se va susține un examen în anul precedent datei de expirare, după absolvirea unui curs recapitulativ.

Consilierul de siguranță trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională emis de ARR, obținut după absolvirea unui curs și susținerea examenului pentru un anumit tip de marfă, și anume:
– clasa 1
– clasa 2
– clasa 7
– clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 și 9
– Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație Nr. ONU 1268 sau 1863

Certificatul este valabil 5 ani și se reînnoiește pentru o perioadă de 5 ani după susținerea unui examen în anul precedent datei de expirare.

Consilierul de siguranță trebuie să monitorizeze, să consilieze societatea, să realizeze și să transmită Ministerului Transporturilor un Raport anual privind respectarea prescripțiilor referitoare la transportul de mărfuri periculoase.

În cazul producerii unui eveniment grav în timpul transportului de mărfuri periculoase, consilierul de siguranță are obligația de a întocmi un Raport potrivit prevederilor secţiunii 1.8.5 din anexa A la A.D.R. şi de a-l transmite Ministerului Transporturilor.

Angajații societății de transport trebuie să fie instruiți să cunoască prescripțiile generale referitoare la transportul mărfurilor periculoase. Instruirea trebuie să fie periodic completată prin cursuri de reciclare, pentru a se ține cont de schimbările apărute în reglementări.

4. Agrearea ADR și inspecția tehnică periodică a vehiculului

Agrearea și inspecția tehnică periodică a vehiculelor destinate transporturilor de mărfuri periculoase se efectuează conform Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase – RNTR 3.


Certificatul de agreare ADR este emis de Registrul Auto Român – R.A.R și se păstrează la bordul vehiculului, în original. Valabilitatea acestuia este de 1 an.


Certificatul de agreare ADR conține: identificarea vehiculului și al proprietarului, enumerarea mărfurilor periculoase care pot fi transportate, data expirării.


Nu se pot transporta ale substanțe periculoase decât cele menționate în certificatul de agreare ADR.


Pentru un tractor cu semiremorcă sunt necesare un certificat pentru tractor și un altul pentru semiremorcă.


Pentru cisterne, recipiente și instalații de operare , se obține în prealabil o autorizație emisă de S.C. IPROCHIM.


Vehiculele pentru care se eliberează un certificat de agreare trebuie supuse unei inspecții tehnice periodice generale, în conformitate cu reglementările RNTR 1.

5. Semnalizarea vehiculelor

Toate vehiculele care transportă mărfuri periculoase trebuie semnalizate prin aplicarea, în fața și în spatele vehiculului, a unor panouri portocalii dreptunghiulare, reflectorizante, cu laturile de 40 cm pe 30 cm și cu margini negre.


În anumite cazuri, panourile sunt înscripționate cu un număr de identificare a pericolului și cu numărul ONU al substanței transportate.


Pentru semnalizarea corespunzătoare a pericolelor prezentate de mărfurile periculoase, pe părțile laterale ale containerelor, containerelor-cisternă, cisternelor mobile și vehiculelor trebuie aplicate plăci-etichetă care trebuie să corespundă etichetelor prescrise în tabelul A din Acordul ADR, pentru substanțele periculoase transportate.

6. Obligațiile transportatorului

Conform dispozițiilor punctului 1.4.2.2 din Acordul ADR, transportatorul are în special următoarele obligații:
• Să verifice dacă mărfurile periculoase care urmează să fie transportate sunt autorizate pentru transport conform ADR
• Să se asigure că toate informațiile prescrise în ADR referitoare la mărfurile periculoase care urmează să fie transportate au fost furnizate de către expeditor
• Să se asigure vizual că vehiculele și încărcăturile nu prezintă defecte vizibile, scurgeri sau fisuri, lipsă de dispozitive ale echipamentului
• Să se asigure că nu a expirat termenul prevăzut pentru încercarea următoare pentru vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie, cisternele demontabile, cisternele mobile, containerele-cisternă și CGEM
• Să verifice dacă vehiculele nu sunt supraîncărcate
• să se asigure că au fost puse plăcile-etichetă și semnalizările prescrise pentru vehicule
• să se asigure că echipamentele prescrise în instrucțiunile scrise pentru șoferi se află la bordul vehiculului.

7. Controale, contravenții și sancțiuni

Contravențiile ce pot fi constatate în urma efectuării controalelor, în vederea asigurării respectării legislaţiei în materie privind condiţiile de siguranţă şi securitate în transportul rutier de mărfuri periculoase, sunt detaliate într-un document separat.

COLABORATORI