+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Manual de utilizare TIR-EPD

Pre-Declaraţia ElectronicăTIR(IRU TIR-EPD)Manualul de utilizare pentru Titularul de Carnete TIR Informațiile conținute în acest Ghid de utilizare se aplică pentru versiunea IRU TIR-EPD, disponibilă pe site-ul https://tirepd.iru.org/. Versiunea anterioară a aplicaţiei...

Aplicatia TIR-EPD

În conformitate cu prevederile art.454-457b din Regulamentul Comisiei Economice Europene (CEE) nr.2454/93, începând cu 01 ianuarie 2009, toţi Titularii de carnete TIR care încarcă/descarcă în/tranzitează spaţiul vamal UE au obligaţia de a transmite în sistemul NCTS...

Carnetul TIR

1. Generalități Carnetul TIR este un document de tranzit vamal care facilitează comerţul internaţional şi transportul rutier internaţional, garantând plata taxelor vamale pentru mărfurile transportate sub regim TIR, în condițiile prevăzute în Convenţia TIR....

Procedura de admitere la regimul TIR

Pentru a obţine statutul de titular de Carnete TIR, respectiv admiterea la Regimul vamal TIR, societăţile având ca obiect de activitate transportul internaţional rutier de mărfuri, trebuie sa aiba următoarele documente: • Cererea societăţii comerciale privind accesul...

Accesul / Revocarea accesului la regimul TIR

Transportul TIR (Transport Internațional Rutier) reprezintă transportul de mărfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinație, sub regimul TIR stabilit prin Convenția TIR (1975) la care România a aderat prin Decretul 420 din 1979. 1. Generalități...

Agrearea vamală TIR

1. Condițiile de agreare Vor putea fi agreate pentru transportul internaţional de mărfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al căror compartiment destinat încărcăturii este construit şi amenajat astfel ca:- nici o marfă să nu poată fi scoasă sau introdusă din partea...