+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Suspendarea și retragerea autorizaţiilor

În cazul în care autoritatea competentă constată că o întreprindere prezintă riscul de a nu mai îndeplini cerinţele stabilite, autoritatea competentă notifică întreprinderea respectivă. În cazul în care autoritatea competentă constată că una sau mai multe dintre...

Sancțiuni specifice transportului de animale vii

În cazul în care conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii săvârşesc de două ori într-o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul...

Sancțiuni pentru abateri rutiere

1. Sancțiuni penale Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice, care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, atrage răspunderea penală şi se sancţionează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.Punerea în circulaţie sau...