+40 764 406 955 office@apte2002.ro

ISCTR

1. Organizarea Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică finanţată...

Autorități în transporturi. Informații generale.

Activitatea de transport este reglementată și gestionată de Ministerul Transporturilor, din structura Guvernului României. Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale care îndeplineşte atribuţii în această calitate. În...