+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Trusa ADR

Convenția ADR stabilește normele de siguranţă care asigură un nivel acceptabil al controlului riscurilor de radiaţie, de criticitate și riscurilor termice la care sunt expuse persoanele, bunurile și mediulînconjurător și care sunt asociate transportului de materiale...

Documente la bordul vehiculelor cu ADR

1. Certificatul de agreare ADR pentru vehicul Certificatul de agreare ADR pentru vehicul este emis de Registrul Auto Român (RAR) proprietarului vehiculului, individual și la cererea scrisă a acestuia. Termenul de valabilitate este de 1 an. În cazul unităților de...

Transportul ADR – Informații generale

1. Generalități Transportul rutier de mărfuri periculoase se realizează în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase – ADR, precum și cu Reglementările UE și naționale. 2. Condiții de îndeplinit Conform...