+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Transport rutier internațional de mărfuri. Informații generale.

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Conform OG 37/2011, care face trimitere la regulamentul 1072/2009, transportul internațional este:


a) o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărei punct de plecare și punct de destinație se află în două state membre diferite ale UE, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe


b) o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul dintr-un stat membru UE către o țară terță sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe


c) o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre


d) o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menționate la literele a, b și c

Transportul internațional dintre România și UE este reglementat de Regulamentul 1072/2009. Transportul internațional dintre România și alte state din afara UE este reglementat de OG 37/2011, de alte reglementări naționale și de acordurile și convențiile la care România este parte.

Pentru efectuarea de operațiuni de transport internațional de marfă, un operator trebuie să îndeplinească condițiile generale de licențiere și unele condiții specifice acestui domeniu.

2. Licențierea transportului internațional

Transportul rutier internațional de mărfuri se face pe baza licenței comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, documentul de transport precum și celelalte documente specifice.
Licența se obține după procedura prevăzută pentru transportul rutier general.

3. Documente la bord

La bordul camionului se vor afla, suplimentar față de documentul de transport:


– Copia conformă a licenței comunitare

– Legitimația de srviciu valabilă a conducătorului auto sau document doveditor


– Certificat de competență profesională


– Contract de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul


– Atestatul de conducător auto prevăzut în Regulamentul 1072/2009

Pentru statele din afara UE, la bordul camionului se va afla și autorizația de transport internațional pentru țara sau țările respective.

4. Autorizațiile de transport internațional

Transportul internațional se derulează pe baza convențiilor și acordurilor la care România este parte. Tranzitarea sau transportul spre/dinspre statele din afara UE se face pe baza unor autorizații de transport internațional care scutesc transportatorul de plata unor taxe specifice de acces la rețeaua rutieră a acelor state. Tipurile de autorizații utilizate sunt: CEMT, BSEC, bilaterale, de tranzit și de terță țară. Există numeroase limitări și cazuri particulare în utilizarea autorizațiilor de transport internațional.

Consecutiv încheierii unei operațiuni de transport rutier internațional, se pot desfășura operațiuni de transport pe teritoriul național al oricărui stat membru UE, denumite operațiuni de cabotaj, limitate însa ca număr și ca durată.
Operațiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj sunt interzise în țările din afara UE, dacă acordurile internaționale sau bilaterale nu prevăd altfel.

5. Contractele din transportul internațional

Transportul rutier internațional de mărfuri se desfășoară în baza Acordului Internațional privind contractele de transport rutiere (CMR), denumit și scrisoare de trăsură CMR, care reglementează transportul mărfurilor de orice tip, cu autocamioane.

Convenția CMR stabilește un set de reguli minimale care să fie aplicate de toate statele semnatare pentru raporturile contractuale derulate pe baza documentelor de transport CMR, denumite și scrisori de transport CMR.

Înțelegerile contractuale specifice între participanții la transportul internațional completează prevederile CMR.

6. Garantarea taxelor vamale și de altă natură

Transportul internațional de mărfuri se efectuează cu garantarea eventualelor taxe vamale sau alte obligații fiscale față de statele implicate. Unele transporturi internaționale, implicând doar țări din UE nu mai necesită garanții, datorită uniunii vamale.

Garantarea taxelor și a altor obligații fiscale se face pe baza regimului TIR, a regimului de tranzit comunitar (în cazurile în care acele țări au aderat la acest regim) sau pe baza unor garanții naționale sau regionale stabilite.

Regimul TIR este universal iar accesul la acest sistem de garantare se face prin intermediul asociațiilor naționale garante, cu aprobarea autorităților vamale.

7. Proprietatea asupra vehiculelor

Transportul rutier internațional se poate efectua numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate conform prevederilor OG 27/2011.


Transportul rutier internațional în state din afara UE se poate efectua cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor la care România este parte.

8. Condiții tehnice pentru transportul internațional

Vehiculele utilizate pentru transportul internațional trebuie să îndeplinească unele cerințe suplimentare.

Pentru transportul internațional implicând țări din afara UE, vehiculele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de sigilare a compartimentului de marfă. Pentru transportul internațional de mărfuri sup acoperirea carnetului TIR, vehiculele sun verificate tehnic și agreate pentru transportul în regim TIR.

Vehiculele implicate în transport internațional trebuie să dețină un certificat internațional de verificare tehnică. Transportatorii din România fac verificarea stării tehnice sau ITP obligatorie. Pentru țările care cer ITP internațional, pe baza Acordului de la Viena din 1997, transportatorii trebuie să obțină un certificat care să ateste ITP-ul făcut conform acestui acord.

Regia Autonomă Registrul Auto Român emite, la cererea operatorilor de transport rutier, certificatele tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT sau pentru calculul taxelor în țările prin care merg.

COLABORATORI