+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Sponsorizare

apr. 12, 2022 | 0 comentarii

Stimati membri APTE 2002,

Va reamintesc optiunea de a directiona o parte din impozitul pe profit datorat Statului catre asociatie.

In cazul in care doriti sa directionati o parte din impozitul pe profit care APTE 2002, va trimitem atasat contractul de sponsorizare si mai jos ultimele modificari ale Codului Fiscal .

Ca și până acum, sponsorizările efectuate sunt tratate ca și cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, se pot scădea din impozitul pe profit de plată în limita plafonului determinat ca valoarea cea mai mică dintre:

·        0,75% din cifra de afaceri anuală și

·        20% din impozitul pe profit datorat.

De la 1 ianuarie 2022 (ori de la data la care începe anul fiscal modificat 2022 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat), se aplică, însă, următoarea procedură:

·        atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar nu depășesc plafonul menționat mai sus (și rămâne o diferență pozitivă neutilizată de plafon chiar și după utilizarea eventualelor sume reprezentând sponsorizări reportate din anii precedenți), pentru această diferență pozitivă, contribuabilul poate dispune de ”redirecționarea impozitului pe profit” pentru efectuarea de sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Plățile sumelor redirecționate vor fi efectuate de către organul fiscal competent, la care s-a depus formularul de redirecționare.

·        atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar depășesc plafonul menționat mai sus, neputând fi scăzute din impozitul pe profit datorat pentru acel an, ele nu se mai reportează în următorii ani consecutivi, pentru a se recupera prin scădere din impozitul pe profit în limita plafoanelor anilor următori. Potrivit noii legi, care include măsuri tranzitorii la noul sistem, numai sponsorizările/actele de mecenat sau bursele private efectuate înainte de intrarea acesteia în vigoare, se reportează în perioada următoare, conform termenelor existente la data efectuării respectivelor contracte, fără a depăși anul 2028. Astfel, sponsorizările efectuate în anul 2021 care depășesc plafonul exercițiului financiar și fiscal 2021 sunt ultimele sume de această natură reportabile și utilizabile în viitor, până în anul 2028.

Similar, contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, păstrează dreptul la reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii, cu sponsorizările efectuate, în limita procentului de 20% din impozitul pe venit datorat în acel trimestru.

De la 1 ianuarie 2022, acești contribuabili care au închis exercițiului financiar precedent și au depus declarația de impozit pe venit pentru trimestrul al IV-lea, calculează plafonul de reducere a impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru întreg exercițiul financiar. Dacă valoarea sponsorizărilor nu depășește suma de 20% din impozit, contribuabilul poate ca, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pentru trimestrul al IV-lea, să redirecționeze diferența de sponsorizare.

Regulile privind reportarea sponsorizărilor peste plafon în scopul utilizării în următoarele 28 de trimestre consecutive se modifică și ele, la fel ca și în cazul plătitorilor de impozit pe profit.

Multumim!

Cu consideratie,

Descarca contract AICI!

COLABORATORI