+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Sancțiuni specifice transportului de animale vii

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

În cazul în care conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii săvârşesc de două ori într-o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune anularea Certificatului de competenţă profesională.

Anularea Certificatului de competenţă profesională se face în baza unei decizii a directorului general al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

După anularea Certificatului de competenţă profesională, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii urmează din nou cursurile de formare profesională, în vederea eliberării unui nou certificat de competenţă profesională.

Certificatul de competenţă profesională nu poate fi eliberat de mai mult de 3 ori într-o perioadă de 5 ani.

După expirarea perioadei de valabilitate a Certificatului de competenţă profesională se va elibera un nou certificat numai celor care absolvă un nou curs de formare profesională, organizat în condiţiile legii.

În cazul furtului, pierderii, distrugerii şi deteriorării Certificatului de competenţă profesională, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat.

În cazul deteriorării Certificatului de competenţă profesională, titularul va preda emitentului, la data eliberării duplicatului, exemplarul deteriorat.


Legislație:
Convenția Europeană pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional.
Procedura din data de 13 decembrie 2007 de eliberare a Certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii.
Ordin nr. 36 din data de 17 martie 2014.

COLABORATORI