+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Restrictii la frontiera franco-germană din Mosell

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

CONSIUL EUROPEAN

Măsuri în domeniul transporturilor în contextul crizei provocate de COVID-19: Consiliul aprobă normele privind sloturile orare, licențele și permisele

Consiliul a adoptat astăzi două seturi de norme temporare pentru a sprijini sectorul transporturilor, care continuă să fie puternic afectat de pandemia provocată de coronavirus.

 Reducerea cerințelor privind utilizarea sloturilor orare pe aeroporturi va proteja companiile aeriene și va preveni daunele asupra mediului care ar fi cauzate de efectuarea de zboruri fără pasageri doar în scopul păstrării sloturilor pentru anul următor. Extinderea posibilității de prelungire temporară a valabilității permiselor de conducere, a inspecțiilor tehnice și a altor licențe, permise, certificate și autorizații specifice va ajuta operatorii de transport și cetățenii care nu sunt în măsură să îndeplinească anumite cerințe administrative din cauza restricțiilor legate de COVID-19.

Reducerea obligațiilor de utilizare a sloturilor orare

Conform cerințelor generale ale UE privind utilizarea sloturilor orare pe aeroporturi, companiile aeriene trebuie să utilizeze cel puțin 80% din sloturile care le-au fost alocate pentru decolare și aterizare pentru a le putea păstra în anul următor. Companiile aeriene vor avea acum posibilitatea de a returna 50% din seria lor de sloturi înainte de începerea sezonului de vară 2021, dar vor trebui să utilizeze cel puțin 50% din sloturile rămase dacă doresc să le păstreze.

Pentru o perioadă de un an, Comisia va fi împuternicită să adopte acte delegate pentru a acoperi următoarele două sezoane. Prin intermediul unor astfel de acte, Comisia poate modifica rata de utilizare minimă optând pentru o valoare cuprinsă între 30% și 70%, pentru a răspunde în mod flexibil nivelurilor diferite ale traficului aerian.

Posibilitatea de a returna 50% din întreaga serie de sloturi se aplică numai pentru vara anului 2021. Cu toate acestea, companiile aeriene vor trebui să returneze sloturile pe care nu intenționează să le utilizeze, cu cel puțin trei săptămâni înainte de zborul planificat, astfel încât alte companii aeriene să aibă posibilitatea de a prelua această capacitate neutilizată. Această regulă de trei săptămâni se va aplica și în cazul în care măsurile sunt prelungite prin acte delegate. Normele privind returnarea sloturilor reprezintă un exemplu de măsuri menite să demareze relansarea industriei și să încurajeze concurența, prevăzute în regulament.

Adoptarea rapidă a regulamentului oferă industriei un cadru juridic stabil pentru planificarea operațiunilor sale pentru următoarele sezoane. Aceasta înseamnă, de asemenea, că noile norme vor intra în vigoare la timp pentru începutul sezonului de vară din acest an la 28 martie 2021.

Reducerea obligațiilor de utilizare a sloturilor urmează derogării integrale privind sloturile, derogare aplicabilă în vara anului 2020 și în iarna 2020-2021.

Prelungirea perioadei de valabilitate a documentelor

Normele reînnoite privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentelor continuă să vizeze transportul rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare, precum și securitatea maritimă.

Valabilitatea certificatelor, a licențelor, a permiselor și a autorizațiilor cu date de expirare cuprinse între 1 septembrie 2020 și 30 iunie 2021 poate fi prelungită cu 10 luni în condițiile în care statul membru în care urmează să fie eliberate reînnoirile se confruntă cu restricții din cauza pandemiei de COVID-19.

Statele membre care nu au nevoie de astfel de prelungiri pot alege să nu recurgă la acestea. Cu toate acestea, statele membre respective vor trebui să accepte certificatele, licențele, permisele și autorizațiile a căror valabilitate a fost prelungită în alte state membre. Această măsură va contribui la asigurarea bunei funcționări a pieței unice și va permite continuarea activității transfrontaliere.

Preocupările legate de siguranța și securitatea transporturilor sunt deosebit de importante atât pentru Consiliu, cât și pentru Parlamentul European. Textul aprobat prevede că, în cazul în care reînnoirile rămân imposibil de realizat pentru o perioadă mai îndelungată, statul membru afectat poate solicita Comisiei autorizarea pentru o nouă prelungire. Cu toate acestea, trebuie să fie clar faptul că prelungirea solicitată nu va genera riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța sau securitatea transporturilor.

Primul set de norme privind prelungirea licențelor și a permiselor a fost adoptat în mai 2020.

Procedura și etapele următoare

Ambele regulamente au fost adoptate de Consiliu prin procedură scrisă.

Consiliul și Parlamentul European au convenit asupra unei proceduri accelerate și au colaborat îndeaproape pentru a ajunge la o înțelegere comună, care a permis adoptarea rapidă a dosarelor. Parlamentul a votat la 10 februarie.

Actele legislative urmează să fie semnate acum de ambele instituții și publicate în Jurnalul Oficial al UE. Vor intra în vigoare în ziua următoare datei publicării lor.

COLABORATORI