+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Procedura de admitere la regimul TIR

sept. 29, 2021 | 0 comentarii

Pentru a obţine statutul de titular de Carnete TIR, respectiv admiterea la Regimul vamal TIR, societăţile având ca obiect de activitate transportul internaţional rutier de mărfuri, trebuie sa aiba următoarele documente:

• Cererea societăţii comerciale privind accesul la regimul TIR (original)

• Statutul societăţii (Act constitutiv) (2 copii)

• Certificatul de înregistrare la oficiul registrul comerţului (2 copii)

• Licenţa de transport/certificatul de transport în cont propriu (2 copii+verificare original)

• Copii conforme ale licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu aferente parcului auto declarat (2 copii)

• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, însoţită de dovada experienţei în domeniul transportului (ex. situaţia operaţiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile CMR-urilor aferente, copiile comenzilor de transport, etc.) sau după caz, dovada capacităţii de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale (o estimare a operaţiunilor de transport pentru anul viitor), în situaţia în care societatea deţine numai vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone (original) (model)

• Copiile certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor sub 3,5 tone

• Scrisoare de bonitate financiară cu indicatori a firmei solicitante, eliberată de o bancă comercială (original)

• Situaţia activelor pentru firmele recent înfiinţate

• Certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice (original)

• Bilanţ contabil pe anul în curs + balanţa

• Contractul de închiriere pentru mijloacele de transport utilizate (copie)

• Pentru firmele având ca acţionar(i) persoane fizice/juridice cu cetăţenie străină:
– Cazierul persoanelor fizice străine
– Scrisoare de bonitate şi onorabilitate pentru acţionarii persoane juridice străine

COLABORATORI