+40 764 406 955 office@apte2002.ro

OMUNICAT APTE2002 – CARTEA ALBA A TRANSPORTURILOR

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

Comunicat APTE2002 referitor la Cartea Alba a Transporturilor

           Referitor la lucrarea dedusa analizei si intitulata CARTE ALBA  Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor Catre un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor,
Asociația Patronala a Transportatorilor Europa 2002  (APTE 2002)
 din Romania , in calitate de reprezentant al mai multor sute de companii de transport rutier de  marfuri , in mare parte  iși exprima acordul cu privire la principiile , obiectivele asumate , strategiile inovaționale  și initiativele din proiectul amintit , cu mentiunea ca acestea sa fie corelate și armonizate in mod strict cu prevederile din tratatele de baza ale Uniunii Europene.  
          Formularea acestei mențiuni are o motivatie foarte bine intemeiata , doarece are la baza recentele modificări legislative interne ale unor state cu statut privilegiat,  din cadrul Uniunii Europene , care și-au permis sa adopte unele acte normative interne , prin care aceste state iși protejeaza in mod evident interesele industriilor interne in detrimentul celorlalte din celelalte state, incalcand in mod direct și flagrant principiile fundamentale din tratatele de baza ale Uniunii Europene  și , totodata , initiativele  din prezentul proiect.
           Inițiativele  ce fac obiectul prezentului proiect  in general , și mai ales cele care refera la transportul rutier de marfuri  in special, sunt de o importanta cardinala pentru  funcționalitatea unei  piețe de transport cu adevarat  unice și egalitare in Uniunea Europeana, deoarece pentru un spațiu unic european al transporturilor este nevoie  de reglementari unice in toate domeniile incidente, mai ales cu privire la:

– taxele pentru utilizarea drumurilor ,  cu aplicarea unei taxari unice in Uniunea Europeana  intr-un sistem unic, fiind importanta indeplinirea condiției plați taxei de drum  pentru traseul parcurs  și   nu momentul in care  acesta s-a achitat;
– normele sociale referitoare la activitatea conducatorilor auto ,  cu stabilirea mult mai simplificata a timpilor de condus și de pauza precum și cu inlaturarea obligatiei soferului de a-si dovedi activitatea retroactiva pe ultimele 28 de zile
( acest termen trebuie redus la 15 zile , deoarece  termenul actual este inacceptabil și injust ) in timpul unui control rutier ;
– condițiile utilizarii aparatului tahograf  in corelare cu necesitațile practice , reale  ale activitatii de transport  și  nu in corelare cu necesitatile teoretice ale acestuia ;
– procedurile controalelor   rutiere, cu definirea   limitelor competentele  autoritatilor de control și cu indicarea clara a drepturilor și obligatiilor acestora,  cu stabilirea corelata a drepturilor și obligatiilor conducatorului auto și ale companiei de transport ;  
– armonizarea normelor  sanctionatorii  ( care sa respecte principiile proporţionalitatii in raport cu fapta comisa , a disuasivitatii si a aplicarii
 lor in mod nediscriminatoriu);
– controlul și masuratorile privind greutatea și dimensiunile autovehiculelor cu asigurarea dreptului la recantarire și remasurare  precum si cu infiintarea unui organism tehnic independent , creat  la nivel central in cadrul  Uniunii Europene, care sa supraverifice  la perioade de timp determinate sistemele de cantarire care sunt operate de catre  statele membre ale Uniunii Europene, deorece exista multe suspiciuni și nemultumiri exprimate  in  acest  sens din partea companiilor de transport ;
 – crearea unei comisii de dialog social la nivel european pe domeniul transporturilor, cu crearea de subcomisii  pe diferite categorii de transport,
in care sa se discute apriori  despre proiectele normative in faza de preadoptare, la sedințele carora sa participe un reprezentant al asociatiilor  patronale reprezentative din fiecare  stat membru al Uniunii Europene.

Asociatia APTE 2002, in reprezentarea membrilor sai doreste ca forma finala a acestei Carti Albe sa contina  principii directoare  care  sa se constituie in
temelia constructiei spatiului unic european al transporturilor, spatiu  in care exigentele normative  ce tin de competitia onesta și loiala , de  egalitatea de șanse , de nediscriminare , de acces liber la piața unica europeana , de libera circulație a bunurilor și serviciilor  sa fie respectate cu strictete , incalcarea lor prin reglementari  statale  interne  sa atraga sancțiuni aspre, dispuse cu intransigenta de catre institutiile unionale de resort.

Conducerea APTE 2002
prin Secretariatul General

COLABORATORI