+40 764 406 955 office@apte2002.ro

NOTA DE INFORMARE DESPRE LOI MACRON

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

Nota de informare despre Loi MacronNota de informare cu privire la obiectivele prevazute la articolul 96 bis din proiectul de lege „Pentru cresterea, activitatea si oportunitatea economica egala” , adoptata de Adunarea Nationala franceza:Scopul acestei note este de a informa cu privire la obiectivele prevazute la articolul 96 bis din proiectul de lege „Pentru cresterea, activitatea si oportunitatea economica egala”, adoptata de Adunarea Nationala, In prima lectura. Acest articol nu modifica conditiile de fond ale legislatiei In vigoare privind detasarea lucratorilor mobili din transport, In special In domeniul transportului rutier. Cu toate acestea, odata adoptata, aceasta ar trebui sa asigure o mai mare eficacitate.Lucratorii mobili din domeniul transportului rutier beneficieaza de legislatia europeana privind detasareaActivittile nationale de transport terestru sunt incluse In sfera de aplicare a dreptului european de detasare al carui temei juridic este Directiva 96/71 CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1971 privind detasarea lucratorilor In cadrul unei operatiuni de prestare de servicii. Articolul 1.2 din Directiva 96/71 CE exclude din domeniul de aplicare al directivei doar „personalul navigant din marina comerciala.” Nici o alta dispozitie nu exclude alte activitati de transport, nici un alt tip de personal atribuit unei activitati de transport, domeniul de aplicare al dreptului de detasare definit de articolele 1 si 2 din Directiva 96/71. Prin urmare, este pe deplin aplicabil lucratorilor de transport rutier, feroviar sau pe cai navigabile interioare, indiferent daca este transport de marfa sau calatori.Includerea transportului rutier In capitolul detasare este exprimat In mod explicit In articolul 9.1 din Directiva 2014/67 UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind punerea In aplicare a Directivei 96/71 CE, care permite statelor membre sa impuna obligatia de a detine contractul de munca, fisele si documentele privind plata salariilor „pentru lucratorii mobili din sectorul transporturilor rutiere pentru furnizarea de servicii …”.In domeniul instrumentelor de drept europene privind transportul, pe de o parte lunand In considerare art 17 din Regulamentul 1072/2009 de stabilire a unor norme comune pentru accesul la transportul rutier international de marfuri, iar pe de alta parte, art 10 din Regulamentul 1073/2009 de stabilire a conditiilor In care transportatorii nerezidenti pot presta servicii de transport rutier de calatori national Intr-un stat membru se specifica: „Dispozitiile Directivei 96/71 … se aplica societatilor de transport care realizeaza operatiunide cabotaj. „.Comisia Europeana a reamintit de aplicarea legii privind detasarea In transportul rutier In raspunsul nr E007447 / 2011 la o Intrebare scrisa a parlamentarului europen dl. GRÖSCH (aplicarea legii europene privind detasarea unui conducator auto, atunci cand realizeaza cabotajul rutier Intr-o tara, nu conteaza durata sederii sale, din moment ce nu munceste acolo de obicei) si In raportul sau din 14 aprilie 2014 „cu privire la starea pietei de transport rutier european”.Intra In domeniul de aplicare al Directivei 96/71, lucratorii mobili care lucreaza de obicei In sau dintr-un alt stat decat Franta, In sensul articolului 8.2 din Regulamentul 593/2008 si care executa temporar In Franta relatia de lucru cu angajatorul lor, daca acestea seIncadreaza Intr-unul dintre cele trei cazuri prevazute de articolul 1.3 din Directiva 96/71, si anume:a) prestarea de servicii transnationale efectuate In Franta: In acest caz, un contract de transport, cu conditia ca beneficiarul serviciului sa fie stabilit In Franta. Aceasta conditie este Indeplinita In cazul transportului international si cabotaj, adica, pentru orice tranzactie rezultand Incarcare sau descarcare In Franta. Nu se aplica pentru simplul tranzit prin Franta, care nu presupune nicio operatiune de Incarcare sau descarcare In Franta;b) o operatiune de punere la dispozitie transnationala Intre unitatile de aceeasi companie sau companii din acelasi grup;c) punerea la dispozitie a unei companii de transport cu o unitate In Franta de catre o agentie de munca temporara Intr-un stat membru, altul decat Franta. Cazurile b) si c) nu prezinta o caracteristica importanta In transportul In raport cu alte activitati economice.Cu toate acestea, exista o crestere puternica a serviciilor transnationale, In sensul articolului 1.3 a) din Directiva 96/71 Intre Intreprinderile de transport fara ca lucratorii detasati sa beneficieze de garantiile prevazute de directiva, inclusiv rata salariala obligatorie In tara de detasare. Practica de externalizare sistematica a contractelor de transport In favoarea unui operator stabilit sau domiciliat Intr-o tara In care conducatorii auto sunt platiti mai putin explica aceasta crestere. Scopul reformei legislative In curs de pregatire In Franta este de a permite lucratorilor mobili de transport sa beneficieze de noile garantii de a Isi exercita drepturile oferite de Directiva 2014/67 de aplicare a directivei privind detasarea. Domeniul de aplicare a legislatiei privind detasarea a fost transpus In Franta la nivelul legislativ prin codul muncii. Organul legal nu a exclus niciodata transportul rutier. In consecinta, lucratorii executand activitati mobile in domeniul transportului rutier beneficieaza de drepturile garantate de articolul 3.1 al acestei directive.Ca atare, oricarui lucrator mobil detasat In Franta, executand lucrari In activitatea de transport public de marfuri sau de pasageri trebuie sa Ii fie platite ratele salariale stabilite pentru fiecare nivel de calificare profesionala prin acordul colectiv national de transportrutier si activitati auxiliare de transport, inclusiv modificari la acordurile salariale extinse prin ordin al Ministerului Muncii, ceea ce le confera forta obligatorie pentru toate companiile din aceasta activitate In tara. De exemplu, unui sofer de transport de marfa „pe distante lungi”, clasat la nivelul 150 M In conformitate cu dispozitiile prezentului acord i se platesc cel putin € 9.79 / ora de munca.Singurele modificari legislative si de reglementare ale legii de detasare In transportul rutier au vizat pana In prezent doar regimul de declarare al detasarii. Din 2007 pana In 2010, orice operatiune de detasare privind transportul rutier si naval a fost supusa notificarii prealabile a inspectoratului de munca In transporturi, pe baza prevederilor Codului Muncii. In temeiul articolului L.1331-1 din Codul Transporturilor, Decretul nr 2010- 387 din 19 aprilie 2010 a anulat aceasta cerinta declarativa pentru operatiunile de cabotaj cu o durata egala sau mai mare de opt zile si a fost mentinuta ca timp de operatiuni de cabotaj pentru o perioada egala sau mai mare de opt zile la transportul rutier de calatori si de transport fluvial, cabotajul poate dura 45 zile si sase luni. Aceasta schimbare a fost limitata la cerintele de raportare ce intra in atributiile operatorilor stabiliti In strainatate si, In nici un caz nu a avut niciun impact asupra garantiilor fonduui de detasare care, In Franta, Incadreaza numai competenta legislativa.Includerea In codul muncii a noii legislatii pentru punerea In aplicare a dreptului de detasare prin articolul 1 din Legea nr 2014-790 din 10 iulie 2014, pentru a lupta Impotriva concurentei sociale neloiale, a condus la modificarea articolului L.1331-1 din Codul de Transport pentru scopuri de formatare In concordanta cu articolele L1262-2-1 si L.1262-4-1 din Codul muncii introduse prin legea care a transpus la nivel national articolul 9 din Directiva 2014/67 autorizand statele membre sa puna In aplicare controalele detasare.Acesta este scopul articolului 96 bis din proiectul de lege „Pentru cresterea, activitatea si oportunitatea economica egala”, adoptata de Adunarea Nationala, In prima lectura. Acest nou temei juridic va adapta prin Ordin In Consiliul de Stat, regimul de control administrativ si mai multe raspunderea solidara a detasarii instituite prin legea Savary la specificitatile industriei de transport. Responsabilitatea de origine va trebui sa fie adaptata la contractele de transport.Regimul stabilit prin Actul din 10 iulie 2014 trebuie sa fie adaptat la contractele de transport: declaratia prealabila de detasare impusa tuturor sectoarelor va fi Inlocuita cu un certificat In caz de detasare pentru executarea unui contract de transport transnational.Acest certificat va informa In mod util conducatorul auto asupra drepturilor sale – inclusiv rata salariala – In Franta. Mecanismul de vigilenta si de raspundere solidara a clientului pe baza acestui certificat va fi adaptat la configuratiile posibilelor contracte de transport care pot fi Incheiate Intre parti, In strainatate. Aceste dispozitii, precum si conditiile de numire ale reprezentantului angajatorului strain, vor fi clarificate pentru a asigura eficacitatea legii, In prezenta a relatiilor contractuale specifice In domeniul transportului. Obligatiunile care vor fi puse In aplicare In cazul unui contract de transport vor duce la o relaxare a formalitatilor pentru Intreprinderi, print-o mai buna informare a lucratorilor mobili asupra drepturilor lor atunci cand sunt detasati In Franta . In cele din urma, ele vor permite serviciilor competente sa exercite un control efectiv de aplicare a legii In domeniul transporturilor.

COLABORATORI