+40 764 406 955 office@apte2002.ro

ISCTR -PERIOADE DE CONDUCERE, PAUZA SI ODIHNA

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

Noutăţi privind perioadele de conducere, pauzele şi  perioadele de odihnă ale conducătorilor auto
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER / ÎNTREPRINDERILOR
DE TRANSPORT RUTIER ÎN CONT PROPRIU ŞI CONDUCĂTORILOR AUTO
În conformitate cu prevederile art. 34, alin. (3), lit. b, teza a 2-a din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere „statele membre nu impun conducătorilor auto o cerința de a prezenta formulare care sa ateste activitățile lor în intervalul în care s-au aflat departe de vehicul”. Având în vedere prevederile menţionate anterior, în cadrul controalelor efectuate de inspectorii din cadrul ISCTR, nu se vor solicita formulare care să ateste activitățile conducătorilor auto în intervalul în care s-au aflat departe de vehicul, pentru activitatea efectuată începând cu data de 2 martie 2015, dată de la care intră în vigoare art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (3), lit. a şi b (teza 1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului „atunci când, datorita îndepartarii de vehicul, un conducator auto este în imposibilitatea de a folosi tahograful montat la bordul unui vehicul, perioadele de timp menționate la alineatul (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv):
(a) daca vehiculul este echipat cu un tahograf analogic, se înscriu pe foaia de înregistrare manual, automat sau în  orice alt fel, lizibil și fara a murdari foaia de înregistrare;
(b) daca vehiculul este echipat cu un tahograf digital, se înscriu pe cardul de conducator auto cu ajutorul funcției de introducere manuala oferite de tahograf.”
·         Perioadele de timp menţionate la art. 34, art. (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, sunt: alta munca, disponibilitate, pauzele sau repausul.
Noutăţi privind perioadele de conducere, pauzele şi  perioadele de odihnă ale conducătorilor auto
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER / ÎNTREPRINDERILOR
DE TRANSPORT RUTIER ÎN CONT PROPRIU ŞI CONDUCĂTORILOR AUTO
În conformitate cu prevederile art. 34, alin. (3), lit. b, teza a 2-a din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere „statele membre nu impun conducătorilor auto o cerința de a prezenta formulare care sa ateste activitățile lor în intervalul în care s-au aflat departe de vehicul”. Având în vedere prevederile menţionate anterior, în cadrul controalelor efectuate de inspectorii din cadrul ISCTR, nu se vor solicita formulare care să ateste activitățile conducătorilor auto în intervalul în care s-au aflat departe de vehicul, pentru activitatea efectuată începând cu data de 2 martie 2015, dată de la care intră în vigoare art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (3), lit. a şi b (teza 1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului „atunci când, datorita îndepartarii de vehicul, un conducator auto este în imposibilitatea de a folosi tahograful montat la bordul unui vehicul, perioadele de timp menționate la alineatul (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv):
(a) daca vehiculul este echipat cu un tahograf analogic, se înscriu pe foaia de înregistrare manual, automat sau în  orice alt fel, lizibil și fara a murdari foaia de înregistrare;
(b) daca vehiculul este echipat cu un tahograf digital, se înscriu pe cardul de conducator auto cu ajutorul funcției de introducere manuala oferite de tahograf.”
·         Perioadele de timp menţionate la art. 34, art. (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, sunt: alta munca, disponibilitate, pauzele sau repausul.

COLABORATORI