+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Inspecția tehnică periodică internațională

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

România a semnat Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 76/1998 aprobată prin Legea nr. 7/1999.

Regia Autonomă „Registrul Auto Roman” este desemnată ca serviciu administrativ competent pentru aplicarea prevederilor Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii.

Reprezentantele Regiei Autonome „Registrul Auto Roman” sunt desemnate drept centre de inspecţie tehnica abilitate.

Categoriile de autovehicule supuse inspecţiei tehnice periodice cu recunoaştere internationala, precum şi centrele de inspecție sunt prevăzute în documentul atașat.

Cerinţele tehnice aplicabile la efectuarea inspecţiei tehnice periodice cu recunoaştere internaţională sunt cele prevăzute în Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de categoria vehiculului prezentat la inspecţia tehnică.

Reprezentanţele Regiei Autonome «Registrul Auto Român» eliberează un certificat internaţional de inspecţie tehnică pentru vehiculele rutiere care îndeplinesc cerinţele tehnice.

La solicitarea deţinătorului unui vehicul rutier pentru care se atestă existenţa inspecţiei tehnice periodice valabile, acordate cu cel mult 3 luni înainte de data solicitării, reprezentanţele ARR eliberează certificatul internaţional de inspecţie tehnică fără efectuarea de verificări tehnice, prin transcrierea inspecţiei tehnice periodice efectuate de către staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate sau de către reprezentanţele ARR.

Pentru această situație, termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice cu recunoaştere internaţională precizat în certificatul internaţional de inspecţie tehnică va fi acelaşi cu termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice care se transcrie, iar răspunderea cu privire la derularea testelor de inspecţie şi acordarea certificării conformităţii cu cerinţele de inspecţie revine staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată care a acordat respectiva inspecţie tehnică periodică.

Problematica este stabilită prin:


ORDIN 628 /2003
pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997


modificat prin


ORDIN 628 /2003
pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

COLABORATORI