+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Documente la bordul vehiculelor cu ADR

sept. 14, 2021 | 0 comentarii

1. Certificatul de agreare ADR pentru vehicul

Certificatul de agreare ADR pentru vehicul este emis de Registrul Auto Român (RAR) proprietarului vehiculului, individual și la cererea scrisă a acestuia. Termenul de valabilitate este de 1 an.

În cazul unităților de transport formate din tractor și semiremorcă se eliberează un certificat pentru tractor și un altul pentru semiremorcă.

La bordul vehiculului se păstrează documentul în original.
Transportul altor substanțe periculoase decât cele menționate în certificatul de agreare ADR este interzis.

2. Certificatul de pregătire profesională ADR a conducătorului auto

Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.


Certificatul va fi redactat în limba română şi în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.


Termenul de valabilitate este de 5 ani.

3. Documentul de transport al mărfii

Documentul de transport trebuie completat de către expeditor și trebuie să conțină obligatoriu, conform capitolului 5.4 al ADR, următoarele informații pentru orice substanță, material sau obiect periculos prezentate la transport:


1. Numărul ONU al mărfii transportate, precedat de literele UN


2. Denumirea oficială de transport, completată, dacă este cazul, cu denumirea tehnică între paranteze


3. – Codul de clasificare, pentru substanțele și obiectele din clasa 1
– Numerele de model de etichetă care figurează în coloana 5 din tabelul A (lista oficială a mărfurilor periculoase, pentru celelalte clase. În cazul mai multor numere de model, numerele următoarele vor fi indicate între paranteze.
– Numărul clasei: „7″, pentru materialele radioactive din clasa 7
– Clasa de pericol, dacă în coloana 5 din tabelul A nu este indicat niciun model de etichetă


4. Grupa de ambalare, dacă este cazul


5. Codul de restricție pentru tuneluri așa cum apare în coloana 15 din tabelul A, din capitolul 3.2 din ADR, cu majuscule și între paranteze. Codul de restricție pentru tuneluri nu trebuie adăugat în documentul de transport în cazul în care se știe în prealabil că transportul nu va trece printr-un tunel cu restricții pentru transportul de mărfuri periculoase.

6. Numărul și descrierea coletelor


7. Cantitatea totală din fiecare marfă periculoasă, exprimată în volum sau în masă totală sau masă netă, după caz.


8. Numele și adresa expeditorului


9. Numele și adresa destinatarului


10. O declarație conform dispozițiilor fiecărui acord special, dacă este cazul.


Informațiile enumerate la punctele 1 – 5 vor fi prezentate în documentul de transport în ordinea afișată mai sus.

Exemple:
„UN 1098 ALCOOL ALILIC, 6.1 (3), I, (C/D)” sau
„UN 1098 ALCOOL ALILIC, 6.1 (3), PG I, (C/D)”


Informațiile cerute în documentul de transport trebuie să fie lizibile.

Cazuri speciale

În anumite cazuri particulare, documentul de transport trebuie să conțină în plus următoarele informații:
– Pentru deșeuri care conțin mărfuri periculoase (altele decât deșeurile radioactive), denumirea oficială pentru transport trebuie precedată de cuvântul DEȘEU.
Exemplu: „UN 1230 DEȘEU METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)”


– Pentru ambalaje de siguranță și la recipiente sub presiune de siguranță, cuvintele AMBALAJ DE SIGURANȚĂ sau RECIPIENT SUB PRESIUNE DE SIGURANȚĂ trebuie să fie adăugate după descrierea mărfurilor în documentul de transport.


– Pentru ambalaje goale, necurățate se scrie AMBALAJ GOL, RECIPIENT GOL urmate de clasa produsului pe care l-au conținut.


– Pentru cisterne goale, necurățate: se indică în plus mențiunea ULTIMA MARFĂ ÎNCĂRCATĂ, urmată de numărul ONU și denumirea oficială de transport a acesteia.
Ex.: VEHICUL-CISTERNĂ GOL, ULTIMA MARFĂ ÎNCĂRCATĂ: UN1098 ALCOOL ALILIC, 6.1(3), I, (C/D)


– Pentru mărfurile periculoase ambalate în cantități exceptate, trebuie introdusă mențiunea MĂRFURI PERICULOASE ÎN CANTITĂȚI EXCEPTATE însoțită de numărul de colete.

Mențiunile care trebuie adăugate în document vor fi redactate într-o limbă oficială a țării expeditorului și, în plus, în franceză, engleză sau germană, dacă limba oficială nu este una dintre acestea.

COLABORATORI