+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Controlul timpului de conducere și de odihnă

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Controlul privind respectarea perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora este un tip de control reglementat distinct prin Normele metodologice din 19 octombrie 2007, aprobate prin Ordinul 1058/2007.

Obiectivele sale sunt verificarea condițiilor de muncă dar și creșterea siguranței rutiere și respectarea principiilor concurenței loiale între transportatori.

2. Controlul respectării perioadelor de conducere în trafic

Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii ISCTR.

În timpul controlului se pot efectua:
a) Controlul spațiului din vehicul destinat conducătorului auto și al spațiului destinat transportului
b) Verificarea, reținerea și copierea documentelșor ori înregistrărilor relevante
c) Trimiterea vehiculului într-o locație specializată când există suspiciuni de intervenție neautorizată la tahograf

La control se vor verifica:
– Respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și repaosului
– Folile de înregistrare pentru zilele precedente
– Datele înregistrate pe cardul șoferului sau în memoria tahografului
– Cazurile de depășire a vitezei permise
– Funcționarea corectă a tahografului și eventualele abuzuri asupra aparatului sau documentelor și înregistrărilor

Abaterile grave constatate la controlul în trafic vor fi urmate obligatoriu de control la sediul transportatorului.

Controlul se realizează în punctele de oprire, staționare sau parcare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei și în punctele în care se desfășoară activități conexe transporturilor.

Echipa de control în trafic este formată din 2-3 inspectori, din care cel puțin unul atestat.

Principiile privind selectarea vehiculelor pentru control se stabilesc prin reglementări specifice și/sau proceduri proprii ale ISCTR.

Inspectorii trebuie să fie îmbrăcați în uniformă, să fie poziționați corect și să utilizeze semnalele regulamentare.

3. Controlul perioadelor de conducere la sediul transportatorului

Controlul la sediu se desfășoară la sediile operatorilor de transport rutier de către inspectorii ISCTR sau de către personalul specializat pentru control de la Inspecția Muncii, din subordinea Ministerului Muncii.

În timpul controlului se pot efectua:
a) Controlul spațiului din vehicul destinat conducătorului auto și al spațiului destinat transportului
b) Verificarea, reținerea și copierea documentelșor ori înregistrărilor relevante
c) Trimiterea vehiculului într-o locație specializată când există suspiciuni de intervenție neautorizată la tahograf
d) Controlul în timpul de lucru în spațiile activității transportatorului și în vehiculele acestuia
La control se vor verifica:
– Respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și repaosului
– Folile de înregistrare pentru zilele precedente
– Datele înregistrate pe cardul șoferului sau în memoria tahografului
– Cazurile de depășire a vitezei permise
– Funcționarea corectă a tahografului și eventualele abuzuri asupra aparatului sau documentelor și înregistrărilor
și, în plus,
– Respectarea perioadelor săptămânale de repaos și, respectiv, a perioadelor de conducere dintre aceste perioade
– Respectarea limitării la două săptămâni a duratei de conducere a vehiculului
– Foile de înregistrare, datele și imprimările provenind de la tahograf și de pe cardul șoferului

Prelevarea datelor relevante se face în prezența Coordonatorului de transport, pe bază de proces verbal, cu verificarea continuității înregistrărilor. Pentru fiecare șofer se vor prelua înregistrări care să acopere minimum 28 zile.

Controlul la sediu se efectuează de echipaje formate din cel puțin 2 inspectori.

Obstrucționarea controlului se sancționează iar alte situații procedurale se găsesc în Normele metodologice.

4. Atribuțiile ISCTR referitoare la controlul perioadelor de conducere

Controlul respectării perioadelor de conducere este prevăzut în Regulamentul european 561/2006 de armonizare a legislației sociale, în Acordul AETR și în Regulamentul 3821/85 privind tahografele. Coordonatorul național al prevederilor din aceste documente este ISCTR.

ISCTR are următoarele atribuții:
a) Coordonează activitatea de control astfel încât:
– Să fie verificat anual cel puțin 3% dintotalul zilelor lucrate de conducătorii auto
– Să fie verificate în trafic cel puțin 30% din totalul zilelor de lucru anual și cel puțin 50% din numărul acestora să fie verificate la sediul transportatorului
b) Colaborează cu organismele similare din UE
c) Transmite la fiecare doi ani Comisiei Europene
d) Transmite date specifice organismelor similare la fiecare 6 luni iar pentru cazuri particulare ori de câte ori este nevoie
e) De cel puțin 6 ori pe an ISCTR va efectua controale concertate cu autorități similare din alte state membre

5. Întocmirea, urmărirea și finalizarea documentelor de control

Controlul în care se constată contravenții se finalizează și sancționează de către inspectori prin formular tip denumit Formular de control în trafic (prezentat în anexă), în baza legitimației nominale de control, în condițiile legii. Formularul de control are două exemplare autocopiante din care unul se înmânează sub semnătură șoferului.

La controlul la sediu, la prelevarea înregistrărilor se completează proces verbal de prelevare al cărui model este atașat.

Verificările efectuate la sediul transportatorilor și rezultatele acestora se înscriu în formularul tip Fișa de contravenții, al cărei model este anexat.

Evidența documentelor de control se păstrează în Registrul de evidență a contravențiilor, precum și în baza de date electronică a ISCTR.

Documentele de control se păstrează la ISCTR pe o perioadă de 5 ani.

6. Imobilizarea vehiculelor în trafic

Imobilizarea se dispune în toate cazurile de contravenții care impun o asemenea măsură iar eliberarea vehiculului se face după îndeplinirea condițiilor legale.

Dacă transportatorul nu înlătură deficiențele în timpul controlului, inspectorii aplică măsura reținerii până la prezentarea dovezii de conformare.

Măsura imobilizării unui vehicul se va menționa pe următoarele documente, după caz:
– Procesul verbal de constatare
– Formularul de control în trafic
– Diagrama sau imprimata tahograf
– Dovada ridicării plăcuțelor la autovehiculele din alte state

COLABORATORI