+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Controlul tehnic în trafic

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

Controlul tehnic în trafic este un control inopinat, de natură tehnică, al unui vehicul de pe drumurile publice din România. Vehiculele comerciale sunt verificate în trafic după o procedură specifică.

Controlul tehnic în trafic cuprinde următoarele verificări:
a. O verificare a unui control recent sau o verificare a ITP din statul de origine (dacă este cazul, se verifică certificatul ADR)
b. O inspecție vizuală
c. O inspecție specifică a stării tehnice, cu unul sau mai multe puncte

Controlul tehnic în trafic se desfășoară după un plan de operațiuni care este atașat.

Aparatura de control trebuie să fie conformă cu prevederile RNTR 1.

Dacă defecțiunile constatate au potențial de risc pentru securitatea rutieră, vehiculul va fi însoțit la o stație ITP pentru control complex.

Controlul tehnic în trafic se finalizează cu un raport în două exemplare (unul pentru conducătorul auto) al cărui model este atașat.

Dacă rezultă defecțiuni tehnice majore sau periculoase, se aplică sancțiuni și măsuri corespunzătoare.

Pentru defecțiunile ce impun sancțiuni și măsuri, dovada se eliberează conform RNTR 1 și modelul este anexat.

Controalele asupra transportatorilor nerezidenți la ale căror autovehicule se constată defecțiuni majore sau periculoase se aduc la cunoștința statelor respective

COLABORATORI