+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Controlul maselor și dimensiunilor maxim admise

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

Controlul privind respectarea maselor și dimensiunilor maxim admise sau a prevederilor privind vehiculele cu depășiri ale maselor și dimensiunilor maxim admise se realizează pe baza prevederilor:
– Normelor metodologice privind activitatea de control
– OG 43/1997 privind regimul drumurilor și
– Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației cu depășirea maselor și dimensiunilor, prevăzute în OG 43/1997 și aprobate prin Ordinul 356/107/2010.

Controlul are ca scop:
a. Respectarea maselor și dimensiunilor maxim admise
b. Existența autorizației speciale de transport și respectarea condițiilor din ea
c. Achitarea tarifelor datorate
d. Existența mijloacelor suplimentare de semnalizare și funcționarea lor
e. Efectuarea însoțirii acestor transporturi
f. Dotarea mijloacelor de însoțire și funcționarea acesteia
g. Respectarea restricțiilor instituite

Inspectorii de control vor stabili:
a. Masele pe axe, prin cântărire
b. Masa totală a vehiculului prin însumarea maselor rezultate din cântărire sau din documentele de transport
c. Dimensiunile vehiculului, prin măsurare sau din documentele de transport

Cântărirea se realizează cu mijloace care respectă prevederile metrologice și ale producătorului.

În urma cântăririi se eliberează un tichet de cântar care se semnează și ștampilează de către inspector.

În cazul constatării unor contravenții, inspectorul aplică sancțiunile contravenționale, stabilește contravaloarea tarifelor de despăgubire și întocmește procesul verbal de constatare la care anexează o notă de constatare sau tichetul de cântar. În cazurile în care se impune, se va stabili achitarea tarifelor suplimentare.

În anumite cazuri stabilite de lege, inspectorul va dispune:
– Imobilizarea vehiculului și, dacă este cazul, ridicarea plăcuțelor cu numerele de înmatriculare până la intrarea în legalitate
– Reținerea, în vederea suspendării, a copiei conforme

COLABORATORI