+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Controlul în transportul agabaritic

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru circulaţia vehiculelor cu încălcarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează, în baza prezentării legitimaţiei nominale, de către:
a) personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin ordin al ministrului;
b) personalul împuternicit în acest scop de administratorii drumurilor de interes judeţean şi local, potrivit competenţelor stabilite conform legii;
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră, după caz, în lipsa personalului prevăzut la lit. a) şi b).

Controlul în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute se efectuează:
a) pe reţeaua de drumuri publice din România;
b) în ACI ale CNADNR SA din ptf şi de pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;
c) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.

Personalul prevăzut mai sus poate reţine AST în cazul încălcării uneia sau mai multor condiţii prevăzute în prezentele norme sau atunci când, din anumite motive, nu mai sunt respectate condiţiile de desfăşurare a circulaţiei vehiculului cu depăşiri. In aceste cazuri vehiculul cu depăşiri va fi retras, obligatoriu, în afara platformei drumului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

In cadrul activităţilor de control desfăşurate de personalul prevăzut vehiculele rutiere sunt verificate din punct de vedere al circulaţiei, cu privire la:
a) respectarea maselor maxime admise, prin cântărire sau din documente;
b) respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare;
c) respectarea restricţiilor de circulaţie;
d) achitarea tarifelor datorate administratorului drumului;
e) existenţa şi valabilitatea AST;
f) respectarea condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei vehiculelor cu depăşiri, inclusiv din punctul de vedere al condiţiilor de efectuare a însoţirii.

Verificarea, prin cântărire, a maselor pe axe şi totală ale vehiculelor rutiere se realizează de personalul prevăzut, cu instalaţii care funcţionează condiţionat de respectarea prevederilor legale în vigoare privind introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune, precum şi de existenţa şi valabilitatea verificărilor metrologice, efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

In cazul efectuării cântăririi vehiculelor şi a măsurării dimensiunilor acestora nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST, nu se impun condiţii pentru însoţire, nu se constată contravenţii şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale sau complementare dacă depăşirea maselor şi dimensiunilor maxime admise sau a celor autorizate prin AST se înscrie în toleranţele stabilite de autorităţile prevăzute, conform prevederilor legale.

In situaţiile în care instalaţiile nu funcţionează, nu pot fi utilizate datorită caracteristicilor vehiculului cu depăşiri, în lipsa acestora sau în cazul în care amplasamentul de control nu permite verificarea prin cântărire:
a) masa totală a vehiculelor se stabileşte din documentele aflate la bordul acestuia, respectiv CMR, carnet TIR, factură, certificat de înmatriculare etc, fără aplicarea toleranţelor;
b) masele pe axe se stabilesc în baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului de transport.

Sancțiunile pentru abaterile constatate sunt disponibile în documentul specific cu sancțiuni în transportul agabaritic.

COLABORATORI