+40 764 406 955 office@apte2002.ro

COMUNICAT APTE 2002

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

COMUNICAT APTE  2002
– referitor la intalnirea din data 07.09.2016 de la Senatul Romaniei –
 
 
�n data de 07.09.2016 la invitația Comisiei senatoriale  pentru buget,finanțe, activitate bancară și piață de capital, delegatia APTE 2002  formata din Dl. Presedinte  Pop Adrian Virgil  și Av. Szanto Arpad  a participat,  alaturi de celelalte  patronate din industria transporturilor precum și alaturi de reprezentanti ai Autorității de Supraveghere Financiară  la intalnirea organizata la  Palatul Parlamentului.

Intrunirea  a avut ca obiect  analiza  Proiectul de lege RCA,  modificarea  proiectului, identificarea  de soluții normative pentru reducerea imediată a tarifelor RCA,  implementarea unui sistem general de control al preturilor potrivit  Directivei 138/2009,  modalitatea   eliminarii  componentei Carte Verde din asigurarea RCA si  urgentarea procedurilor de adoptarea a noii legi  in forma modificata.
 
 Discutiile au atins si alte subiecte legate de regimul juridic al RCA  și de competentele ASF in aceasta materie, existand  propuneri privitoare la infiintarea unei alte structuri de supraveghere  �n domeniul asigurarilor, considerandu-se ca ASF, in realitate, nu exercita  atributiuni  de control pe aceasta piata.
 
 De mentionat ar fi atitudinea deosebit de deschisa  a senatorilor prezenti   la doleantele patronatelor, acestia solicitand  ca ultimele modificari propuse de asociatiile profesionale sa  fie realizate in mai puțin de o saptamana si sa fie comunicate Senatului,  asigurandu-ne ca acest proiect, cu modificarile aferente, va intra de urgenta in procedura de adoptare si in mai putin de o luna vom avea o noua lege RCA.  De remarcat a fost si subiectul care s-a circumscris in jurul infiintarii unei noi structuri de supraveghere numai pentru piata asigurarilor, ASF-ul urmand sa ramana fara aceste competente.

  Din partea ASF la discutii a fost prezent si D-l vicepresedinte Marius Vorniceanu , care a venit la dezbateri cu un raport personal, intins pe mai multe sute de pagini din care a facut o scurta prezentare  si din care reiese ca mai multe companii de asigurari au practicat  prime comerciale RCA la valori exorbitante ,  afirmand totodata ca acest raport este confidential ,  actualmente  nu poate fi cunoscut in totalitate  de catre asociatiile profesionale.

Auditoriul a rămas oarecum surprins cand D-l Vorniceanu  și-a exprimat nemultumirea cu privire la faptul ca ASF, practic, niciodata nu este notificata / informata  cu valoarea reala a primelor,  ASF  fiind notificata doar cu prima tehnică RCA , iar asiguratorii pe piata opereaza cu prima comerciala RCA  care este  cu mult majorată , in unele cazuri dublă față de valoarea tehnică. 

Intr-o interventie  delegatia APTE2002 a solicitat D-lui Vorniceanu  să propună modificarea de urgență a Normei ASF 23/2014 și să oblige asiguratorii sa nu mai induca in eroare ASF  ( si implicit cumparatorii ) si  sa fie obligati sa  notifice  direct  primele comerciale, primele  practicate  direct in piata. Aceasta modificare a normei  ar putea avea un impact imediat in reducerea tarifelor si ar descuraja  atitudinea abuzivă a companiilor de asigurari.

 Totodată APTE2002 a insistat și cu privire la transpunerea �n proiectul de lege a prevederilor art. 154 alin 3 din Directiva 138 / 2009 care arată că statul nu poate aproba majorarea primelor de �ncasat dec�t �n cadrul unui sistem general de control al preturilor, APTE  solicitand   crearea  si definirea  in  proiectul de lege al acestui sistem de control.
  De mentionat este ca asociatiile au fost   nemultumite  de   lipsa publicarii informațiilor tehnice aflate �n posesia ASF si de  netransparenta prin care  aceasta autoritate isi desfasoara activitatea, informații care ar  ar ajuta in construcția sistemului de control al tarifelor.  Este cunoscut faptul că celebra companie de consultanța Miliman  a emis recent  un raport actuarial de o complexitate unica in piața asigurarilor RCA, dar care este catalogat ca fiind  total confidential, ASF nedorind publicarea acesteia, cum nu se doreste transparentizarea   raportului  vicepresedintelui ASF Marius Vorniceanu.

APTE 2002  �n baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public   solicită  �n mod ferm  ca  Autoritatea de Supraveghere Financiara    să aducă  de urgenta  la  cunoștința APTE 2002 at�t raportul Miliman c�t și  raportul Vorniceanu, altfel  va trebui sa se suporte consecintele legale aferente.

 Informatiile din rapoartele respective  sunt deosebit de importante deoarece  probeaza prin calcule  actuariale si statistice   sustinerile patronatelor formulate de un an de zile   si  totodată   ar  putea servi  la crearea unui tarif de referinta RCA  care, in cadrul sistemului general  de control al preturilor, sa fie introdus in proiectul de lege discutat, sistem la care actualmente se  lucreaza  si care,  pana  saptamana viitoare, va trebui sa  fie pe masa comisiei senatoriale.

COLABORATORI