+40 764 406 955 office@apte2002.ro

COMUNICAT APTE 2002- SEDINTA ASF

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

COMUNICAT  APTE 2002
-Referitor la sedinta de la ASF din data de 19.01.2016-
 
    Asociația Patronala a Transportatorilor Europa 2002 , la invitatia Autoritatii de Supraveghere Financiara  , in data de 19 ianuarie 2016   a participat  printr-o   delegatie  formata  din  Dl. Presedinte Adrian Pop , Dl. Secretar General  Szanto A. Zsolt și Dl. Decebal Popescu , la o sedinta de lucru  la sediul ASF , delegatii fiind primiti de Dl. Presedinte Mișu Negritoiu, Dl. Vicepresedinte Marius Vorniceanu și de aparatul instituțional propriu de specialitate.
 
          Intrunirea  a avut ca obiect discutarea motivelor nerespectării protocolului semnat la data de 22 decembrie 2015 de către ASF, discutarea motivelor impasivității ASF față de creșterea continuă a tarifelor RCA chiar și după semnarea protocolului ,  găsirea de soluții imediate pentru reducerea   primelor RCA , modificarea Legii 136/1995 privind asigurările și reasigurările in Romania  ,  modificarea Normei ASF nr. 23/2014,  precum și adoptarea mai multor amendamente  la actele normative incidente , in sensul creării  unor condiții legislative favorabile  practicării  de prime conforme condițiilor economice autohtone.
in deschiderea dezbaterilor  reprezentanții APTE au prezentat mai multe polițe RCA emise de la inceputul anului curent , proband faptul că primele RCA nu s-au modificat deloc după semnarea protocolului , asiguratorii practicand in continuare tarife inacceptabile pentru industria de transport.
După prezentarea polițelor , APTE a propus sa se treaca la dezbaterea unor propuneri legislative, pe baza cărora s-ar putea găsi soluții pentru situația actuală pe piața RCA.
 
I. APTE  a propus introducerea unui nou aliniat după alin. 1 al. art. 56 din Legea 136/1995   respectiv  alin. 1 1  prin care să se asigure  egalitate  intre drepturile și obligațiile persoanelor ( fizice sau juridice ) străine și romane in caz de neasigurare sau expirare de RCA . APTE a solicitat ASF-ului ca aceste modificări să fie susținute prin efort comun in fața Comisiilor Parlamentare , pentru ca  in final Legislativul să incuviințeze amendarea legii.
 
Astfel după alin. 1 :
„Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei vehicule inmatriculate/nregistrate in strainatate şi neasigurate in străinătate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a căror asigurare expira pe durata şederii in Romania datorează prime de asigurare conform prevederilor legale.”să se introducă alin 11 in următoarea formulare propusă de APTE ( text de lege creat de APTE) :
„Persoanele care folosesc in străinătate  vehicule inmatriculate/inregistrate in Romania şi neasigurate in Romania  sau a căror asigurare expira pe durata şederii in strainătate ,  datorează prime de asigurare conform prevederilor legale  existente in respectivele țări străine.”
 
 Pe considerentele de mai sus , este necesară statuarea unui raport de egalitate intre drepturile și obligațiile străinilor aflați in Romania și drepturile și obligațiile romanilor aflați in străinătate. Nu este just și rațional ca un străin să beneficieze de prevederi legale prin care să poată  incheia ,  in caz de nevoie ,  polițe RCA in Romania ,  iar  o persoană fizică sau juridică de naționalitate romană să nu poată beneficia de o reglementare similară ,  prin care să beneficieze de aceleași drepturi  in străinătate . 
 
II. APTE a solicitat abrogarea lit. d) al alin. 1 al art.3 din Norma ASF  : „Asiguratorii d) efectuează activitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat, propriu sau mandatat, şi efectuează plăţi de despăgubiri in fiecare judeţ şi in municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov;
 Totodată s-a solicitat crearea unei baze legislative pentru a reglementa activitatea personalului de constatare a daunelor auto , ca o profesie liberă și independentă , cu organizare și funcținare autonome și cu statut propriu. in accepțiunea APTE , constatatorii de daune nu ar trebui să fie angajații companiei de asigurări sub nici o formă , deoarece constatările  acestora pot fi considerate subiective , părtinitoare  ,  prin care ei pot proteja in primul rand interesele angajatorului lor ( a companiei de asigurări ) in detrimentul intereselor asiguraților  sau pot proteja interesele  diferitelor serviceuri de reparații auto agreate (cu care pot avea diferite contracte de colaborare reciproc avantajoase) . Abrogarea acestei lit. d  și a prevederilor similare din Norma ASF 23/2014 , care fac referire la constatatorii de daune ca și angajați ai companiei de asigurări este imperios necesară  pentru a eradica  conflictele de interese prezentate in cele de mai sus. 
        In acest context ASF-ul  trebuie să verifice  situații de neprofitabilitate de pe piața RCA  , deoarece poate să existe o activitate infracțională de tip paravan ( sau spălare de bani , etc. ) , iar ASF-ul NU  ar trebui să tolereze aceste   tipuri de activități   asiguratorilor   care   plătesc sume considerabile – potrivit legii –  pentru autorizații RCA ,  dar an de an Inregistrează pierderi pe segmentul RCA!
           Oare de ce sunt companiile respective  neprofitabile  , nu cumva pentru faptul că  sunt devalizate In mod intenționat  cu ajutorul angajaților inspectori  de daune  și  a prețurilor ireale din facturile de reparații  ?     
          A se observa  diferența   –  mai ales la asiguratorii care inregistrează pierderi –  dintre sumele de bani pe care aceștia  le alocă pentru orele de manoperă din service-uri (enorme , pentru că service-ul nu uită de binefăcători)   și sumele pe care asiguratorii le acordă  direct  păgubitului in caz de daună totală    (subevaluate – pentru că nu există interes din partea inspectorilor de daună)  !
 
 
III. APTE , in timpul dezbaterilor , a solicitat ASF să   exprime o poziție oficială  legată de alin. 2 al art. 4 din Norma 23 / 2014  care arată : 
 
(2) Asigurătorul cu sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene se consideră autorizat pentru practicarea asigurării obligatorii RCA pe teritoriul Romaniei, de la data la care autoritatea competentă a statului membru de origine si comunică confirmarea Autorităţii de Supraveghere Financiară referitoare la primirea notificării privind intenţia de exercitare a libertăţii de a presta servicii sau a dreptului de stabilire.
 
APTE a adus in discuție acest articol in fața ASF pentru a se stabili  dacă o companie de asigurări străină , inafara condițiilor prevăzute de textul mai sus citat , mai are nevoie de vreo autorizare specială din partea ASF pentru a intra pe piața RCA din Romania . Răspunsul ASF a fost că NU , nu mai este nevoie de nici o autorizare specială , este suficient ca respectiva companie să fie autorizată pentru RCA in țara lui de origine și să  iși notifice propria autoritate de supraveghere ( din țara lui de origine) privind intenția de a practica tarife RCA in Romania. După ce autoritatea de supraveghere străină comunică confirmarea respectivei intenții către ASF din Rom�nia , compania de asigurări  străină poate practica tarife RCA �n Rom�nia  . Totodată ASF a menționat că a și propus abrogarea lit. c al alin. 1 al art.3 din Norma ASF  , pentru ca companiile externe să nu trebuiască să �nființeze rețele teritoriale cu sucursale și agenții , put�nd să lucreze prin case de brokeraj.
Referitor la acest aspect APTE  a pornit tratative imediate cu mai mulți asiguratori din Europa pentru a se găsi soluții pentru practicarea unor tarife RCA mai rezonabile pe piața din Rom�nia  . Menționăm faptul că aceste idei ,  strategii și modalități de a găsi soluții imediate aparțin �n mod exclusiv de APTE ,  nici un alt patronat nu a adus �n discuție , �nainte de 19 ianuarie 2016 aceste subiecte.
Membrii APTE trebuie să știe că subiectele de presă apărute  �n data de 20 ianuarie 2016 , care discută  varianta cu asiguratorii străini care pot să vină �n Rom�nia �n condiții simplificate ( prin case de brokeraj) �și au sursa  de la ședința APTE � ASF din 19 ianuarie 2016 , singurul loc unde s-a discutat �n detaliu  acest aspect cu dezbatere pe articole incidente  .
 
IV. APTE a solicitat modificarea art. 7 alin. 1 din Norma ASF prin care solicită ca , cota procentuală de 1% din volumul primelor de asigurare brute �ncasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA să fie transformată �n cotă forfetară , adică �n sumă fixă actualizată anual , deoarece cota procentuală de 1% face ca  ASF și companiile de asigurări să fie �de aceeași parte a baricadei� , adică să fie  cointeresate �n creșterea tarifelor RCA , astfel , potrivit reglementării actuale , cu c�t cresc mai mult tarifele RCA  cu at�t mai mult �ncasează at�t asiguratorii c�t și ASF.
 
Art. 7. – (1) �n aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, 5 cu modificările şi completările ulterioare, av�nd �n vedere elaborarea şi publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activităţii asigurătorilor care practică această asigurare, dezvoltarea şi �ntreţinerea bazei de date CEDAM, precum şi pentru protejarea corespunzătoare a intereselor asiguraţilor, se prelevă o cotă procentuală de 1,00% din volumul primelor de asigurare brute �ncasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA
 
Pe aceste considerente este nevoie  ca ,  pentru ASF  această motivație financiară să nu existe , ASF av�nd nevoie să devină o instituție imparțială , credibilă , cu o activitate transparentă și fermă . 
 
V. APTE a solicitat modificarea art. 13 alin. 1 din Norma ASF 23/2015 și a reglementărilor similare ,  �n sensul restr�ngerii competențelor reprezentanților de despăgubiri din țările străine  și eliminarea sintagmei �puteri depline� din articolul �n discuție  , deoarece prin aceste puteri depline se pot crea abuzuri care pot să conducă la stabilirea de despăgubiri exorbitante ( de genul accidentului din Muntenegru sau cel din  Grecia ) , prin care iarăși se pot genera valuri de scumpiri RCA  la diferite perioade de timp.
 
VI. APTE a solicitat modificarea art. 15 alin. 2 din Norma ASF 23/2014   pentru a fi �n concordanță cu art. 4 alin. 2 și art. 6 alin 4 din Norma ASF 23/2014 �n următorul sens:
  
Text actual: �(2) Contractul de asigurare RCA se �ncheie cu un asigurător care are dreptul de a practica pe teritoriul Rom�niei asigurarea obligatorie RCA.�
 
Text propus de APTE: � Contractul de asigurare RCA se �ncheie cu un asigurator care are dreptul de a practica pe teritoriul Rom�niei asigurarea obligatorie RCA , cu respectarea dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii.�
 
  Este importantă această mențiune deorece dreptul de stabilire și  libertatea  de a presta servicii sunt  conforme  cu tratatele UE ,  prin exercitarea lor se poate  deschide piața RCA din Rom�nia  , astfel   cre�ndu-se condiții pentru o piață concurențială activă , cu prețuri acceptabile și  poate �nceta  concurența imperfectă de tip oligopol prezentă astăzi pe piața RCA �n Rom�nia , �n cadrul căreia un număr redus de v�nzători v�nd același produs.
          Piața RCA nu este o piață liberă , deoarece piața liberă are patru componente principale : cererea , oferta , prețul stabilit și concurența. �n acest caz nu avem cerere , pentru că nimeni nu cere polițe RCA , acestea sunt impuse de leguitor , astfel  că o componentă principală a pieței libere lipsește .
              �n aceste condiții ,  referitor la cazul de față  ,  oferta se face �n mod unilateral  de către asiguratori  , prețul se stabilește �n mod unilateral tot de asiguratori  ,  iar concurența dintre ei este practic inexistentă , pentru că , fiind doar nouă operatori și făc�nd parte toți dintr-o  uniune ( UNSAR ) , colaborarea și informațiile �ntre membrii asociației este una naturală , totodată este �n interesul lor să țină toți prețurile sus �ntr-o piață privată de libertate  și  este �n interesul lor să țină industria de transport  �n captivitate la prețuri mari ,  deoarece toți au numai și numai de c�știgat.                  
            Iar , dacă la cele  invederate adăugăm niște instituții ale statului ( ASF , Consiliul Concurenței ) colaborative cu asiguratorii , permisive și  tolerante ,  care nu �și exercită �n mod ferm atribuțiunile conferite de lege , atunci avem toate ingredientele pentru distrugerea cu succes a unei ramuri industriale din Rom�nia : industria de transport .
 
VII. APTE a solicitat �ncă o dată modificarea art. 21 alin 1. al Normei ASF 23/2014 solicit�nd ASF să  definească mai clar ce �nseamnă baze actuariale general acceptate și ce se �nt�mplă dacă bazele actuariale nu pot fi general acceptate și care este sancțiunea  �n acest caz ? Nu cumva alin.8 al art. 21 , care arată că �(8) Nerespectarea de către asigurătorii RCA a prevederilor prezentului articol se poate sancţiona cu retragerea autorizaţiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor emise �n aplicarea acestei legi.�
�ntrebarea APTE a fost că �n momentul �n care unii asiguratorii au �nceput să notifice tarifele mărite , nu i s-a părut ASF-ului că bazele actuariale pe  temeiul cărora au fost majorate primele nu pot fi general acceptate și nu trebuia să �nceapă să retragă autorizațiile pentru a descuraja alte majorări . Răspunsul a fost că dacă li se retrăgea la toți cine mai răm�nea.
APTE a răspuns că �ntodeauna   se pot �nființa altele , totodată APTE a arătat că  ar trebui să existe și o companie de asigurări  cu capital majoritar de stat printre cei autorizați pentru RCA  , de aici a pornind ideea  că prezența EXIM ASIG ar fi una dintre variante. 
  
VIII. APTE a mai solicitat modificarea art 121 din Legea 32/2000 și a solicitat ca actuarii , care potrivit alin.2 din articol efectuează calculul primelor de asigurare să nu fie �n relații de muncă cu asiguratorul , cum se arată la alin. 1  . 
 Este INADMISIBIL ca angajații asiguratorilor � actuarii –  să efectueze calculele tarifelor RCA �n mod exclusiv și unilteral , și este INADMISIBIL ca o autoritate de supraveghere să nu poată interveni asupra stabilirii acestor tarife.
  La calculul tarifelor RCA este nevoie de obiectivitate , de  credibilitate , de imparțialitate , de neutralitate din punct de vedere al intereselor și de transparență .Dar �n situația actuală , angajatul trebuie să facă ce �i spune angajatorul ( de la care �ncasează salariul ) , trebuie să calculeze potrivit intereselor angajatorului și nu e loc de   imparțialitate , de neutralitate, de obiectivitate sau de transparență.
 
IX. APTE a solicitat reglementarea componentelor primei RCA. Prima RCA se compune printre altele , din prima tehnică și prima comercială.
Asiguratorii de multe ori jongleză cu aceste prime , deoarece se �nt�mplă ca ASF  să  fie notificată cu    tariful  RCA  compus doar din prima tehnică ,  iar la consumatori  tariful RCA  poate ajunge dublat   , prin aplicarea  primei comerciale.
Este imperios necesară  modificarea art. 21 �n sensul obligării asiguratorilor să notifice tarifele RCA reale cu tot cu primele comerciale , exact așa cum vor fi practicate pe piață.  Totodată  ar trebui limitat prin lege prima comercială .
 
�nainte de emiterea acestui comunicat ASF a emis un tabel cu propuneri de reglementare RCA. Se poate observa că �n acest tabel se regăsesc multe din ideile și propunerile APTE expuse la  �nt�lnirea din data de 19 ianuarie 2015 , aspect care poate fi probat prin procesul verbal de ședință �ntocmit precum și prin �nregistrarea oficială a ședinței.
 
 
Cu stimă,
 
Conducerea APTE  2002

COLABORATORI