+40 764 406 955 office@apte2002.ro

COMUNICAT APTE 2002- PROTEST RCA

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

Asociatia Patronală  a  Transportatorilor Europa 2002,  in calitate de  coorganizator  al  protestului   din  data de  17 decembrie 2015,  emite  urmatorul   indemn catre membrii sai:   
              Stimati membrii ,  suntem cu totii la marginea rabdarii,  securea a ajuns la radacina pomilor si tot pomul care nu face roada buna se taie şi se arunca in foc . Adunati-va fortele , deoarece a venit vremea sa plivim neghina și sa adunam graul in jitnita ! Dacă stam in nepasare vom fi raspunzatori pentru cele ce se intampla , iar fii nostri ne vor judeca  pentru ca le-am lasat casa pustie. Ridicati-va privirea și observati cum niște calauze oarbe ne leaga sarcini grele și cu anevoie de purtat , punandu-le pe umerii nostrii  și  istoviindu-ne de puteri .
Industria noastra de transport este in pericol, cei care ar trebui sa vegheze la bunastarea ei, uneltesc la destramarea ei,  de aceea suntem obligati sa participam la indreptarea lucrurilor.
 Dupa cum bine stim  asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule ( asigurarea RCA) ,  este o asigurare impusa de Legea 136/ 1995 privind asigurările și reasigurarile din Romania, care poate fi practicata de un asigurator doar daca, in prealabil,  obtine o autorizație de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Pentru obținerea autorizatiei , asiguratorul , trebuie sa depuna o nota de fundamentare care sa cuprinda tarifele de prima care vor fi practicate  si   metodele actuariale de calcul  al tarifelor.  Orice modificare a tarifelor trebuie notificata cu 30 de zile inainte de practicare catre ASF impreuna cu o declarație al actuarului responsabil de calculul noului tarif. Daca ASF este de acord cu conditiile și cu calculele notificate, acorda autorizatia de functionare , dar daca nu este de acord are posibilitatea sa nu autorizeze asiguratorul sau sa retraga autorizatia daca a acordat-o .
           Avand in vedere cele de mai sus, avand in vedere supravegherea defectuoasa efectuata de ASF , complicitatea acestei instituții la majorarea tarifelor primelor RCA prin  faptul ca a autorizat practicarea noilor tarife, in cadrul protestului din data de 17 decembrie 2015 , in temeiul Legii 544/2001 (privind accesul la informatiile de interes public) APTE 2002 solicita  Autoritatii Supraveghere Financiara  sa faca publice :
1.     Lista tuturor companiilor de  asigurari care au primit autorizație de la ASF  pentru practicarea asigurarilor de tip RCA pe teritoriul Romaniei ;

2.     Toate  fundamentarile,  toate calculele actuariale  ale  asiguratorilor autorizati  care au stat la baza modificarilor  tarifelor RCA incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
3.     Identitatea  actuarilor  care au efectuat calculele actuariale pe baza carora au fost majorate tarifele RCA incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
4.     Toate notificarile emise  asiguratorilor autorizați prin care acestia, incepand cu data de 1 ianuarie 2015 , instinteaza ASF de modificarea tarifelor RCA.
5.     Toate confirmarile de notificari  ,  avizarile de tarife  , emise de ASF incepand cu 1 ianuarie 2015,  pe baza carora ASF aproba și incuviințeaza majorarea  tarifelor RCA  notificate de asiguratori.
6.     Toate   hotararile Consiliului ASF și toate procesele verbale de sedina,  incepand cu 1 ianuarie 2015care au avut ca obiect aprobare notificarilor asiguratorilor privind majorarea tarifelor RCA .
7.     Toate fundamentarile juridice cu motivarile aferente, pe baza carora , ASF a decis modificarea Notei 23 / 2014 cu Nota ASF 2 / 2015 , prin care li se da posibilitatea asiguratorilor sa modifice mai tarifele RCA.
8.     Raportul tuturor controalelor efectuate de ASF la companiile de asigurari incepand cu data de 1 ianuarie 2015 , care au legatura cu modificare tarifelor RCA și masurile luate.  

 Referitor la  organizarea și functionarea ASF , APTE 2002 solicita Guvernului Romaniei sa intreprinda demersuri in sensul modificarii OUG 93 /2012 privind inființarea ASF, pentru a impiedica transformarea acestei autorități intr-o structură incontrolabilă –  pe principiul „stat in stat” , mai ales cu referire la urmatoarele articole din ordonanta :

-Art. 1. alin.   (3) : In exercitarea atributiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi ingradita de nicio alta autoritate.
– Art.4. : A.S.F., membrii conducerii si personalul acesteia nu vor solicita şi nu vor accepta instrucţiuni de orice natura de la nicio alta institutie, organism sau autoritate in exercitarea atributiilor lor conferite de lege.
 – Art. 8. alin. (2):  Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comuna a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancara şi piata de capital si a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat si, respectiv, a Comisiei buget, finante şi banci si a Comisiei pentru politica economica, reforma şi privatizare din Camera Deputatilor.
 -Art. 10.-alin.(1): Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (2), cand acesta nu mai indeplinste conditiile prevazute la art. 9.
               -alin.(2) : Niciun  membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (1).
 – Art. 17. -alin. (1): in numele A.S.F., presedintele Consiliului prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.

            Pe considerentele aratate , APTE 2002  prin intermediul  prezentului comunicat iși indeamna membrii , ca aceștia  sa fie prezenți  la protestul organizat  in  data de 17 decembrie 2015  , nici o sovaiala , nici o scuza și nici un motiv al absenței nefiind  acceptate. Daca noi nu vom fi categorici, intransigenti și decisi sa determinam schimbarea legilor  , cine va avea interesul sa o faca,  asiguratorii straini?


Conducerea APTE 2002

Protestul din data de 17.12.2015, este organizat de mai multe organizatii ale transportatorilor respectiv :

–          CONFEDERATIA OPERATORILOR TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI din ROMANIA (COTAR);
–           FEDERATIA OPERATORILOR ROMANI de TRANSPORT ( FORT);
–           ASOCIATIA PATRONALA a TRANSPORTATORILOR EUROPA 2002 (APTE 2002);
–          ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNATIONALE (ARTRI);
–          ASOCIATIA   NATIONALA  A TRANSPORTATORILOR  SI TAXIMETRISTILOR  INDEPENDENTI ( ANTTI );
–          ASOCIATIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ( APULUM)

COLABORATORI