+40 764 406 955 office@apte2002.ro

COMUNICAT APTE 2002 – BRUXELLES 25.03.2015

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

Asociatia Patronala a Transportatorilor Europa 2002

                                            Comunicat APTE 2002

      Asociația Patronală a Transportatorilor Europa 2002 , cu privire la demersurile  ntreprinse la Bruxelles din data de 25 martie 2015 , emite următorul comunicat:    

          Av nd  n vedere  faptul că  prevederile noii legi al salariului  minim din Germania  (  Mindestlohngesetz – presc. MiLog ) afectează  n mod direct activitatea  transportatorilor din Rom nia  și av nd  n că pe ordinea de zi a lucrărilor  Parlamentului European din data de 25.03.2015 s-au aflat ca subiecte de dezbatere  Nivelurile minime de salarizare  n sectorul transporturilor   precum și   Conformitatea cu dreptul UE a dispozițiilor germane privind salariul minim  n sectorul transporturilor  , Asociația Patronală a Transportatorilor Europa 2002 a hotăr t să  trimită o delegație la Parlamentul European , care a fost mandatată să poarte discuții cu europarlamentarii rom ni  nainte de dezbaterile din plen și   să  participe ,  n calitate de  observator,  la aceste dezbateri .
         Delegația APTE2002 condusă de președintele Pop  Adrian Virgil  ,  n data de 25.03.2015  la ora 12:00  , a ajuns la Parlamentul Europei  unde a fost primit de mai mulți europarlamentari rom ni, discut ndu-se despre impactul  legii salariului minim din Germania asupra activității transportatorilor rom ni,  precum și despre caracterul nelegal și abuziv al acestei legi   n raport cu prevederile și principiile statuate  n Tratatul de aderare la Uniunea Europeană precum și cele din Tratatul privind Funcționarea  Uniunii Europene.
          Europarlamentarii rom ni au fost destul de receptivi la problemele expuse și  s-au luat  n discuție  mai multe modalități de lucru   prin care , prin intermediul competențelor instituționale ale UE, să se ajungă la eliminarea  acelor reglementări  din legea germană  care     ncalcă    regulile de concurență și competiție loială   n cadrul uniunii  , libera circulație a mărfurilor și serviciilor, precum și accesul liber pe piața UE .
          După  ntrevederea cu europarlamentarii rom ni, delegația APTE2002 a revenit la Parlamentul European la ora 19:00  pentru a participa  n calitate de observator  la  dezbaterile din plen  unde , după cum  s-a precizat  n cele de mai sus ,  urma să se dezbată cu privire la nivelurile minime de salarizare  n transporturi precum și privitor la  conformitatea cu dreptul UE a dispozițiilor germane privind salariul minim.  nainte de dezbateri delegația APTE2002 a mai avut o scurtă  ntrevedere cu  europarlamentarii rom ni ,  care iarăși ne-au asigurat de tot sprijinul  n demersuri.
          Dezbaterile din Parlament au  nceput cu   ntrebarea  cu solicitare de răspuns oral al europarlamentarei Marita Ulvskog  adresată comisarului european Violeta Bulc , deținătoarea   portofoliului transporturilor , referitoare la condițiile de angajare, inclusiv nivelurile minime de salarizare, aplicabile sectorului transporturilor.
           Răspunsul D-nei Comisar Violeta Bulc a fost unul  ncurajator, deoarece aceasta ,  n mod voalat și-a exprimat dezacordul cu privire la orice  legiferare națională care  ncalcă dreptul UE și că instituția Comisiei Europene  lucrează la noi norme care să reglementeze activitatea transporturilor pe teritoriul Uniunii Europene ,  aceste norme intr nd  n vigoare  n 2016 .  Din expunerea D-nei Comisar se poate   deduce faptul că  n cadrul Comisiei se monitorizează  n mod permanent  efectele legilor  naționale  incidente  asupra  activități de transport comunitar , iar  caracterul transnațional al acestei activități  necesită  reglementări prin prisma principiului subsidiarității ( mai multă reglementare unională) .
           n cadrul dezbaterilor au luat cuv ntul mai mulți europarlamentari , at t din statele din de est c t și din vestul Europei  , – mai ales din  Germania – , impresia generală fiind că  n jur de 80% dintre intervenienți și-au exprimat  n mod clar și indiscutabil dezacordul cu privire la legea germană  n discuție , chiar și unii europarlamentari germani  recunosc nd că legea MiLog  are reglementări abuzive și trebuie reconsiderată aplicabilitatea ei . Este important de menționat faptul că europarlamentarii din Europa de Est , prin intervențiile lor ,  s-au solidarizat  n mod exemplar  mpotriva legii MiLog , opiniile lor fiind  unanime  n privința stopării efectelor acesteia.
          După   incheierea dezbaterilor din Parlamentul European   delegația  APTE2002  a luat hotăr rea de a  reveni la instituțile europene și de a continua munca de  informare  a acestora  cu privire la problemele reale cu care se confuntă transportatorii rom ni  n activitatea lor pe teritoriul Uniunii Europene.


Cu stimă,

Conducerea APTE 2002

COLABORATORI