+40 764 406 955 office@apte2002.ro

COMUNICAT APTE 2002 – 13.02.2019

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

Către Domnul ANTONIO TAJANI

-Președinte al Parlamentului European-

Asociația Patronală a Transportatorilor – Europa 2002 ( APTE 2002) vă solicită ca în baza art. 8 al Anexei I. din Regulamentul de Procedură să sesizați Comitetul Consultativ pentru conduita deputaților ( Advisory Committee on the Conduct of Members ) cu un grav conflict de interese care ar exista în cazul eurodeputatului Ismail Ertug , care are calitatea de raportor al Pachetului Rutier I pe regulamentele ce privesc exclusiv companiile de transport , respectiv Reg. (EC) 1071/2009/CE și Reg. (EC) 1072/2009, dar care, în același timp este și membru al Vereinte Dienstleistung-gewerkschaft ( prescurtat: VERDI ), cea mai mare uniune sindicală a șoferilor de vehicule comerciale din Germania (și din Europa) .

Stimate Domnule Președinte este inadmisibil ca un membru al celui mai mare sindicat al șoferilor din Europa să aibă calitatea de raportor pe regulamente din Pachetul Rutier ce privesc exclusiv activitatea companiilor de transport din Uniunea Europeană. Mai mult, Domnul deputat Ismail Ertug are și calitatea de coordonator în Comsia de Transport și Turism din partea grupului S&D, astfel influența sa politică în procesul legislativ este cu atât mai mare.

Având în vedere atitudinea nerăbdătoare a Domnului Ismail Ertug privind urgentarea nelegală a întregului Pachet Rutier 1 spre adoptare în plenul Parlamentului European ( cu toate că în data de 10 ianuarie 2019 două rapoarte s-au repins în comisia TRAN ) având în vedere nemulțumirea multor deputați S&D care s-au plâns de-a lungul timpului că acesta ( în calitate de coordonator în comisia TRAN ) nu se consultă cu ei în cadrul grupului politic S&D ( a se vedea reacția Domnului Boguslaw Liberadzki în ședința TRAN din data de 29 ianuarie 2019 ), având în vedere divizarea pe care a creat-o în cadrul grupului social democrat din Parlamentul European din cauza urgentării spre plen a Pachetului Rutier (divizare care s-a văzut în ședința întregului grup S&D din data de 6 februarie 2019 – prezidat de Dl. Udo Bullmann ) și având în vedere apartenența sa la o mare uniune sindicală a șoferilor, solicităm să se verifice toate aspectele legate de acest conflict de interese, să se ia măsurile prevăzute de Codul de Conduită și să i se retragă calitatea de raportor.

Precizăm că un membru VERDI, în calitate de reprezentant al angajaților nu ar trebui să facă regulamente pentru angajatori, VERDI din Germania nu ar trebui lăsat să facă legi pentru companiile din Uniunea Europeană. Regulamentele (EC) 1071/2009/EC privind exercitarea ocupației de operator de transport și (EC) 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri privesc exclusiv operatorii de transport, astfel aceste Regulamente nu ar trebui întocmite de indicatele șoferilor.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră ,

Conducerea APTE 2002

COLABORATORI