+40 764 406 955 office@apte2002.ro

BREXIT-TREBUIE SĂ VĂ PREGĂTIȚI PENTRU 1 IAN 20

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

BREXIT-TREBUIE SĂ VĂ PREGĂTIȚI PENTRU 1 IANUARIE 2021

Brexit va afecta compania dumneavoastră dacă: această vinde produse sau prestează servicii către Regatul Unit sau cumpără produse sau primește servicii din Regatul Unit sau tranzitează mărfuri pe teritoriul Regatului Unit sau utilizează produs preferențial către țările partenere ale UE.

Aceasta este că: Va trebui să depuneți declarații vamale atunci când sunt importați sau exportați oryx produs către / din Regatul Unit sau când sunt tranzacționate mărfurile pe teritoriul Regatului Unit.

Dacă nu aveți un număr EORI, pentru îndeplinirea formalităților vamale, este necesar să fie obligatoriu de autoritatea vamală – https://www.customs.ro/assets/pdf/comunicate/24615_EORI.pdf

Declarația vamală poate fi completată fie de compania dvs., fie de un reprezentant ales – un furnizor de servicii care efectuează proceduri pentru dvs. (de exemplu: un comisionar în vamă – https://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie/Lista_comisionari_in_vama_autorizati_pentru_publicare_-_actualizata_la_data_de_02.11_.2020_.pdf

Declarația trebuie depusă la biroul vamal căruia îi sunt prezentate mărfurile: fie în momentul prezentării în vamă a mărfurilor, fie înainte cu cel mult 30 de zile până la prezentarea în vamă a mărfurilor (declarație vamală depusă anterior prezentării mărfurilor). Pentru mărfurile ce urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii trebuie depuse declaraţii sumare de intrare – ENS (Entry Summary Declaration).

Pentru mărfurile ce urmează să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, declarația vamală conține elementele necesare pentru analiza de risc în ceea ce privește securitatea și siguranța (de ex. ruta transportului). Importatorii vor avea nevoie să determine originea, clasificarea tarifară și valoarea în vamă a bunurilor lor. Veți avea nevoie de o licență specială pentru a importa sau exporta anumite produse (de exemplu, deșeuri, anumite produse chimice periculoase, OMG-uri).

NOTĂ: Aveți în vedere că pentru anumite produse sunt aplicabile și măsuri naționale la import sau export – http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/main_RO

Trebuie să vă informați cu privire la mărfurile supuse unor proceduri speciale/simplificări vamale și să verificați dacă autorizațiile și garanțiile vamale pe care le aveți sunt încă valabile după Brexit. Dacă veți transporta mărfuri pentru care este necesară eliberarea unor certificate/avize/licențe asigurați-vă ca acestea sunt încă valabile după Brexit.

Informații suplimentare regăsiți avizele de pregătire elaborate de Comisia Europeană –

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro

Va trebui să îndepliniți formalități suplimentare în cazul importului sau al exportului de produse accizabile (alcool, tutun sau combustibil) către/din Regatul Unit. În general, va trebui să plătiți TVA în țara din UE în care puneți în consum produsele importate din Regatul Unit.

Veți fi scutit de plata TVA în UE pentru produsele pe care le exportați către Regatul Unit, însă va trebui, ulterior, să respectați normele din Regatul Unit privind TVA aplicată importurilor. Pentru tranzacțiile cu Regatul Unit, va trebui să respectați norme și proceduri în materie de TVA diferite de cele aferente tranzacțiilor efectuate în cadrul UE.

Modificările ar putea fi și mai substanțiale în cazul în care nu se va încheia niciun acord UE-Regatul Unit până la sfârșitul perioadei de tranziție, stabilită până la data de 31 decembrie 2020. În acest caz, pe lângă formalitățile de mai sus:

Va trebui să plătiți taxe vamale pentru mărfurile pe care le importați în UE din Regatul Unit –

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXTbrDF/?uri=CELEX:32020R1577&from=RO

Puteți fi afectat de cotele impuse pentru anumite mărfuri care sunt introduse în UE din Regatul Unit.

În plus, trebuie să fiți conștient de faptul că, dacă utilizați materiale sau procese din Regatul Unit, acestea nu vor mai fi considerate ca fiind „originare” în temeiul regimurilor preferențiale existente ale UE – https://www.customs.ro/agenti-economici/originea-marfurilor/acorduri-preferentiale-ale-ue

Pentru a avoids possible blockage of the three frontier regions, înregistrați-vă declarații vamale în aplicații puse la dispoziție de autorități din cele 3 state membre aflate the frontier cu Marea Britanie: Franța, Belgia și Holland.

Cu cât mai devreme începeți să vă pregătiți pentru aceste schimbări, cu atât mai mic este riscul ca întreprinderea dvs. să se confrunte cu perturbări majore după perioada de tranziție.

Informații suplimentare despre aspectele vamale generate de BREXIT regăsiți în Secțiunea BREXIT sau folosind adresa de e-mail brexit@customs.ro

CONTACT: brexit@customs.ro

Sursa: DIRECTIA GENERALĂ ÎN VAMILOR

COLABORATORI