+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Autorizații de transport internațional. Informații generale

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Generalități

Transportul internațional se efectuează pe baza prevederilor Convențiilor și Tratatelor internaționale, pe baza Acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte. Pentru transportul internațional sunt necesare autorizații de transport multilaterale sau bilaterale. Autorizațiile multilaterale reglementează transportul între mai multe satete iar cele bilaterale reglementează înțelegerile dintre state bazate pe acorduri sau tratate directe.

Derularea transportului rutier internaţional de marfă între România şi statele membre UE se face pe baza copiei conforme a licenţei comunitare, reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. Între teritoriile statelor membre UE, inclusiv a statelor pe teritoriul cărora se aplică legislaţia comunitară, traficul direct, tranzit sau „terţă ţară” se derulează numai pe baza copiei conforme a licenţei comunitare.

2. Autorizațiile multilaterale CEMT

Autorizaţiile CEMT se acordă de Forumul Internaţional al Transporturilor (ITF sau FIT), organizaţie interguvernamentală cu sediul la Paris, ministerelor de transport ale statelor membre ITF, în scopul facilitării transporturilor internaţionale rutiere de marfă, armonizării condiţiilor de competiţie şi utilizării, mai eficiente, a autovehiculelor.

Autorizaţiile CEMT sunt autorizaţii cu caracter multilateral, utilizate în vederea efectuării transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri pe teritoriul statelor CEMT prevăzute în Anexa 1a la prezentele norme, de către operatorii de transport rutieri autorizaţi pentru efectuarea acestei categorii de transport, în conformitate cu legislaţia naţională specifică.

Caracterul multilateral al unei autorizaţii CEMT este dat de posibilitatea utilizării ei şi pentru efectuarea transporturilor între statele membre CEMT, altele decât statul de înmatriculare al operatorului de transport rutier respectiv transporturi „terţă ţară”.

Autorizaţiile CEMT se repartizează operatorilor de transport rutieri români pentru derularea transporturilor:
● între România şi statele CEMT non-UE;
● între statele CEMT non-UE;
● „terţă ţară” între statele UE şi statele CEMT non-UE.

În cazul în care transportul se efectuează utilizând o combinaţie de vehicule, autorizaţia CEMT acoperă combinaţia de vehicule, chiar dacă remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe numele operatorului de transport rutier deţinător al autorizaţiei CEMT sau este înmatriculată într-un alt stat CEMT.

Metodologia de repartizare pentru anul 2015 o puteți consulta la: www.autorizațiiauto.ro/transport marfa/CEMT

3. Autorizațiile multilaterale BSEC

Autorizaţia BSEC este o autorizaţie multilaterală stabilită de statele membre participante, pentru transportul internaţional rutier de mărfuri contra cost, de către întreprinderile de transport cu vehicule înmatriculate într-un stat membru participant BSEC. Aceasta este valabilă pentru o operaţiune de transport efectuată în tranzit pe teritoriul unuia sau mai multor state membre participante. Autorizaţia BSEC nu permite operaţiunile de încărcare/descărcare de terţă ţară. Autorizaţia BSEC nu permite cabotajul. Autorizaţia BSEC este tipărită bilingv şi distribuită statelor membre de către PERMIS. Autorizaţia BSEC este tipărită în limbile engleză şi rusă. Atunci când o călătorie este efectuată folosind o combinaţie cuplată de vehicule, autorizaţia BSEC se obţine de la autoritatea competentă din ţara în care capul tractor al vehiculului este înregistrat. Autorizaţia BSEC permite tranzitul unei combinaţii de vehicule, chiar dacă remorca sau semiremorca nu este înregistrată pe numele titularului de licenţă de transport sau este înmatriculată într-un alt stat membru. În cazul în care mărfurile sunt transportate printr-o ţară în care utilizarea autorizaţiei BSEC este restricţionată, ţara respectivă poate fi tranzitată cu o autorizaţie bilaterală, autorizaţie CEMT sau alte mijloace de transport (inclusiv transportul rutier pe calea ferată), conform acordurilor bilaterale convenite de autorităţile din ţara respectivă.

Autorizaţia poate fi utilizată de un singur vehicul (combinaţie de vehicule). Trebuie să fie prezentă la bordul vehiculului în timpul unei curse complete dus-întors. Autorizaţia BSEC nu scuteşte operatorul de transport de la respectarea cerinţele referitoare la orice alte tipuri de autorizaţii pentru transportul de mărfuri excepţionale sau pentru anumite categorii de bunuri (de exemplu, mărfurile periculoase). Autorizaţia BSEC pot fi utilizată pentru vehicule închiriate sau închiriate fără conducător auto, de către întreprinderea de transport la care a fost eliberată. Vehiculul trebuie să fie la dispoziţia exclusivă a transportatorului folosind-o atunci când acesta a fost închiriat şi trebuie să fie condus de către personalul acelui operator de transport. Autorizaţia BSEC nu poate fi transferată de către un operator de transport unei terţe părţi.

Trebuie să se afle la bordul vehiculului contractul de închiriere sau de leasing sau un extras certificat din respectivul contract menţionând în special numele locatorului, numele locatarului, data şi durata contractului şi numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul în care conducătorul auto nu este persoana care a închiriat vehiculul, este obligatorie prezenţa contractului de muncă al conducătorului auto sau extrasul certificat de la respectivul contract în care este menţionat numele angajatorului, numele angajatului, precum şi data şi durata contractului de muncă sau o chitanţă de plată salariu recentă . Dacă este necesar, documentele echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine pot înlocui documentele menţionate mai sus. Documente trebuie traduse ca o anexă în limba engleză sau rusă.

4. Autorizațiile bilaterale de destinație

Autorizațiile bilaterale de destinație sunt autorizații care permit încărcarea sau descărcarea pe/de pe teritoriul altui stat. Ele sunt stabilite prin tratate și acorduri bilaterale iar, în anumite limite, cuantumul lor este modificat prin protocoale bilaterale anuale sau multianuale

5. Autorizațiile bilaterale de tranzit

Autorizațiile bilaterale de tranzit permit tranzitarea teritoriul unui stat spre statul în care transportatorul urmează să livreze marfa.

6. Autorizațiile de terță țară

Autorizațiiile de terță țară permit unui transportator să încarce marfă dintr-un stat, pentru alt stat decât statul de origine al său. Ele sunt acordate pentru a limita cursele în gol, din cauza lipsei unei încărcături potrivite.

Autorizațiile de terță au un caracter de excepție și se recomandă a nu se utiliza ca un element de regularitate. Autorizațiile de terță se supun unor reguli care diferă de la stat la stat, tocmai din cauza caracterului lor de excepție.

7. Scutiri sau excepții

Există unele scutiri sau excepții de la prevederile privind autorizațiile iar acestea sunt tratate la autorizațiile specifice la care se aplică.

COLABORATORI