+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Autorități în transporturi. Informații generale.

sept. 29, 2021 | 0 comentarii

Activitatea de transport este reglementată și gestionată de Ministerul Transporturilor, din structura Guvernului României.

Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale care îndeplineşte atribuţii în această calitate.

În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi infrastructurii, Ministerul Transporturilor îndeplineşte unele atribuţii principale, direct ori prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea sa ori societăţi comerciale autorizate.

Structura Ministerului Transporturilor poate fi consultată în organigrama atașată sau la:
http://www.mt.ro/web14/despre-noi/organizare/companii-mt/145-unitati-sub-autoritatea-m-t

În exercitarea autorității sale, Ministerul Transporturilor coordonează unele structuri subordonate: Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Navală Română, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Registrul Auto Român, Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, etc.

Sub autoritatea Ministerului Transporturilor funcționează mai multe companii: Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane – SNCFR – RA, Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” – S.A., Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime Constanta” S.A. etc .

Unitățile din subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt în documentele atașate.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal, activitatea de licențiere, autorizare, registrul operatorilor de transport, eliberare atestate profesionale, eliberare carduri tahograf, securitatea rutieră.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã finanţatã integral din venituri proprii, cu personalitate juridicã, potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.

În transportul rutier își exercită unele prerogative și alte organisme de stat sau autonome: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămilor, Poliția Rutieră, Consiliul de Stat pentru Controlul Activităților Nucleare.

COLABORATORI