+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Accesul la piața de transport rutier

sept. 13, 2021 | 0 comentarii

1. Condiții generale

Accesul la piaţa transportului rutier contra cost de mãrfuri şi persoane se face liber şi nediscriminatoriu, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, calitatea serviciilor de transport, interesul publicului cãlãtor şi siguranţa rutierã fiind prioritare.

Transportul rutier internaţional contra cost de mãrfuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectueazã conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 , celorlalte reglementãri ale Uniunii Europene şi naţionale în domeniu, precum şi OG 27/2011.

Transportul rutier internaţional contra cost de mãrfuri între România şi statele din afara Uniunii Europene se efectueazã conform prevederilor OG 27/2011, celorlalte reglementãri naţionale în domeniu, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

2. Licențierea

Transportul rutier contra cost de mărfuri şi persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Licenţa comunitară este eliberată de autoritatea competentă cu o valabilitate de 10 ani şi se păstrează la sediul întreprinderii.

Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei comunitare eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare.

Copiile conforme ale licenţei comunitare nu sunt transmisibile şi sunt personalizate de către emitent cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.

Modalitatea de eliberare a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme.

3. Deținerea vehiculelor

Transportul rutier naţional contra cost se poate efectua numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe.

Transportul rutier internaţional contra cost se poate efectua numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe.

Transportul rutier contra cost se poate efectua în afara spaţiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

În cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost, operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi sau puşi la dispoziţia acestora, titulari ai unui certificat de competenţă profesională obţinut în condiţiile prevăzute de reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene.

În cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost, operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora, titulari ai unui certificat de competenţă profesională obţinut în condiţiile prevăzute de reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene.

Operaţiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8 şi 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 .

Operaţiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din ţările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.

4. Condiții de fixare a încărcăturii

Autoritatea competentă va stabili prin norme criteriile şi modul de fixare a încărcăturii, precum şi modalitatea de verificare a respectării acestora.

COLABORATORI