+40 764 406 955 office@apte2002.ro

Suspendarea și retragerea autorizaţiilor

În cazul în care autoritatea competentă constată că o întreprindere prezintă riscul de a nu mai îndeplini cerinţele stabilite, autoritatea competentă notifică întreprinderea respectivă. În cazul în care autoritatea competentă constată că una sau mai multe dintre...

Licența de transport rutier contra cost de mărfuri

Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul...

Sancțiuni specifice transportului de animale vii

În cazul în care conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii săvârşesc de două ori într-o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul...