+40 764 406 955 office@apte2002.ro

COMUNICAT AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R

sept. 22, 2021 | 0 comentarii

COMUNICAT Autoritatea Rutieră Română – A.R.R

In atentia:

Operatorilor de transport rutier

Operatorilor economici deţinători de licență de autogară/intermediere Şcolilor de conducători auto

Personalului din domeniul transportului rutier / în regim de taxi/ în regim de închiriere

În continuarea comunicatelor nr. 8749/18.03.2020 și 10467/02.04.2020 și a anunțului nr. 11932/28.04.2020, vă informăm că pe teritoriul României documentele eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. își mențin valabilitatea, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 396 din 15.05.2020:

Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile şi autoritățile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, respectiv:

• Licențele comunitare și copiile conforme ale acestora;

• Certificatele de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestora;

• Licențele pentru activități conexe transportului rutier – activități desfășurate de autogări și intermediere a operațiunilor de transport rutier;

• Autorizațiile de transportul alternativ / în regim de închiriere și copiile conforme ale acestora;

• Autorizațiile pentru transportul rutier național contra cost și copiile conforme ale acestora;

• Autorizațiile pentru școlile de conducători auto;

• Atestatele/Certificatele profesionale.

Licențele de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale își mențin valabilitatea cu condiția reînnoirii contractului încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb.

sursa: Comunicat de Presa ARR,

https://www.arr.ro/noutati_doc_727_comunicat-privind-mentinerea-valabilitatii-documentelor-emise-de-arr_pg_0.htm

Stadiul eliberării documentelor Informații referitoare la stadiul eliberării documentelor solicitate și alte informații suplimentare, se pot obține telefonic 021/312.15.19 sau în scris pe emailul agenției teritoriale ARR la care s-a transmis cererea.

Datele de contact ale agentiilor teritoriale ARR se gasesc în rubrica Agenţiile Teritoriale ARR (harta agențiilor).

https://www.arr.ro/ctg_15_agentiile-teritoriale-arr_pg_0.htm

COLABORATORI